Ontwikkeling Westplein

In Nieuws door HB5 Reacties


De gemeente en de Ontwikkelgroep Lombok Centraal hebben dit jaar al diverse keren de koppen bij elkaar gestoken over de toekomst van het Westplein. Herontwikkeling van het Westplein met de tunnel en de HOV-banen, is een van de laatste zaken uit de eerste fase van het Stationsgebied dat nog nauwelijks meer is dan een kleurige vlek en een boel mooie woorden in het Masterplan uit 2003. Dat lijkt nu in snel tempo te gaan veranderen. De planvorming is uit de startblokken.
De samenwerking tussen de gemeente en een vertegenwoordiging van bewoners en betrokkenen is voor het stationsgebied uniek. De gemeente duidt het aan als ‘co-productie’, de hoogste graad van samenwerking. Het proces zal te volgen zijn op de nieuwe site www.lombokcentraal.nl met een nadrukkelijke oproep aan geïnteresseerden om meer te doen dan alleen toekijken. Dat kan bijvoorbeeld al op 5 oktober a.s.

Er is zojuist hierover een brief + bijlagen aan de Raadscommissie Stad & Ruimte gestuurd. We zetten even twee interessante docs voor je klaar:
Projectplan ontwikkelvisie Lombokplein Westpleintunnel met kaarten, schema’s, overzichten en een hoog wie-gaat-over-wat gehalte.
Participatiekalender Lombokplein-Westpleintunnel met daarin wie met wie aan tafel zit en waarover.

Voor de ontwikkeling van de tunnel, de HOV-banen en de openbare ruimte is op dit moment 45 miljoen euro begroot. Het maken van de ontwikkelvisie mag 75 duizend euro kosten, voornamelijk uit te geven aan een stedenbouwkundig bureau en een tunnelexpert. We nemen aan dat de Lombokkers het voor de eer doen.

Om af te sluiten een citaat uit de commissiebrief van 28 september ’10 waarin staat vermeld wat er met de co-productie wordt beoogd:

In navolging van onze eerdere berichten, in onder andere de brieven van 15 december 2009 en 14 juni 2010, hebben wij onlangs ingestemd met het projectplan Lombokplein / Westpleintunnel. Hierin wordt de aanpak voor het opstellen van de ontwikkelingsvisie voor dit gebied beschreven. Met deze aanpak geven wij invulling aan één van onze speerpunten van het nieuwe collegeprogramma; intensieve participatie van directe betrokkenen en bewoners. Wij gaan met de ontwikkelgroep Lombok Centraal een traject van co-productie in.

Doel van de ontwikkelvisie is om de samenhang in de openbare ruimte, het vastgoed en de hoofdinfrastructuur weer te geven. Vanuit deze samenhang levert de ontwikkelvisie de kaders voor de hoofdinfrastructuur, zoals de Westpleintunnel en de HOV-banen door dit gebied. Waarmee bij realisatie van deze hoofdinfrastructuur de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van dit gebied niet gefrustreerd wordt.

Het traject van co-productie is al gestart. De ontwikkelgroep heeft ingestemd met het projectplan en er zijn al afspraken gemaakt om de komende maanden gezamenlijk input op te halen voor de ontwikkelvisie bij de buurtbewoners, omliggende bedrijven en betrokken partijen, onder andere bij NS Poort. Het is de bedoeling dat de ontwikkelvisie einde van dit jaar zover af is dat deze gepresenteerd kan worden tijdens een publieksavond. Daarna vindt besluitvorming door ons college plaats en zullen we u ook weer hierover informeren.

Van Sijpesteijnkade
De ontwikkelvisie zal ook aandacht besteden aan de aansluiting en samenhang met de Van Sijpesteijnkade. Hiermee vormt de visie een toetsingskader voor de plannen van NS Poort met deze locatie. De stedenbouwkundige visie die NS voor de locatie Van Sijpesteijnkade door Kraaijvanger Urbis heeft laten maken, is nog niet formeel aangeboden aan de POS ter toetsing. De afspraak hierover was –naar aanleiding van de motie 2009/M62 (VIVA Sijpesteijnkade)- dat NS voor de zomer van 2010 de stedenbouwkundige visie zou leveren en dat er voor die tijd niet gesloopt zou worden. Wij verwachten binnenkort hier meer duidelijkheid over te krijgen en zullen u dan ook hierover informeren. Tot die tijd zal er niet gestart worden met de sloop.

Reacties

 1. Jan

  Ik zie dat ze de westpleintunnel telkens logischer maken. Eerst eindigde die met een rare krul bij de jaarbeurs. Aan de andere kant eindigde die midden in een gebouw met nog een hele drukke kruising met de vleutenseweg tot gevolg. Nu is de weg aan beide kanten verder doorgetrokken.

  Alleen nu nog die rare bocht in de tunnel eruit. De tunnel kan veel directer lopen (stukje onder bestaande bebouwing door.

  1. Auteur
   HB

   De lengte en het trace van de tunnel en de plaats van de tunnelmonden zijn niet alleen een kwestie van geld, maar ook van luchtkwaliteit. De meest voor de hand liggende oplossing kan zomaar vanwege luchtnormen afvallen. En heb ik het nog niet eens over veiligheid.

Reageer