Optimalisatie: eerst Paardenveld aanpakken

In Nieuws door HB6 Reacties

Het geld raakt op, ook voor de stationsgebiedplannen. Hoe kun je de boel toch voor elkaar boksen met minder middelen, zonder dat het een armoeiige toestand wordt? Daartoe heeft het college via POS zojuist een trits optimalisaties aan de raad voorgesteld, die binnenkort in de commissie Stad & Ruimte aan de orde zullen komen. Het gaat om een totaalbedrag van 29 miljoen dat zo bijeen is gesprokkeld.
Wat daarin opvalt is dat de projectorganisatie zijn blik heeft gericht op de ontwikkeling van Paardenveld. In de oorspronkelijke plannen was de uitvoering bestemd voor fase 2. Door het naar voren te trekken, ten koste van de ontwikkeling van de zuidelijke singel, kan kennelijk een financieel voordeel worden bereikt als er wordt meegelift op de middelen van het ALU. Het stuk spreekt van opbrengsten uit onroerend goed op Paardenveld en aan de Oude Daalstraat (grijze blok). Dit is een zeer interessante ontwikkeling die ongetwijfeld de nodige reuring zal veroorzaken. We moeten het nog in detail bestuderen. Oordeel zelf. Misschien is het weer tijd voor een poll…

We geven de links naar de documenten:

Deze is het interessantst: Optimalisatievoorstellen Stationsgebied
En de brief: Raadsbrief met optimalisatievoorstellen

Overige begrotingsstukken:
Programmabegroting 2011
Aanpassing financiële verordening
3e Technische wijziging 2010 toelichting tbv raad
3e Technische wijziging 2010 tabellen 1 tot 3

Leestip: overal waar wordt gesproken van ‘optimaliseringstaakstelling’ wordt bedoeld dat er voor dat bedrag nog potjes moeten worden gevonden. In gewonemensentaal: tekort.

Quote uit de begeleidende brief:

Bij verschillende gelegenheden (bestuursrapportage Stationsgebied 2010, in de bijeenkomst van de raadscommissie van 15 juni 2010 en de raad van 1 juli 2010 over de voorjaarsnota 2010) heeft de wethouder Stationsgebied toegezegd u te betrekken bij de te maken keuzes over de optimaliseringtaakstelling grondexploitatie Stationsgebied. Daartoe is in de zomer een inventarisatie opgesteld met verschillende optimalisatiemogelijkheden.

Die optimalisatiemogelijkheden voldoen aan de volgende bestuurlijke randvoorwaarden:
– passen binnen de via het referendum gekozen visie A;
– behoud van kwaliteit openbare ruimte;
– passen binnen de contractuele afspraken met de private partners
– passen in de planning op hoofdlijnen.

Met inachtneming van deze randvoorwaarden is een lijst opgesteld van diverse mogelijkheden. Uit die lijst hebben wij een rangschikking gemaakt in drie categorieën.
1. bij de programmabegroting 2011 verwerkte optimalisatiemaatregelen; (4 onderwerpen in totaal €15 mio).
2. nader te onderzoeken en te besluiten voorstellen bij voorjaarsnota 2011/ bestuursrapportage Stationgebied (6 onderwerpen in totaal €14 mio). Het onderzoek betreft een toets op stedelijke aspecten waaronder luchtkwaliteit, bereikbaarheid, externe veiligheid, structuurplan Stationsgebied,
3. mogelijkheden die niet door het college zijn overgenomen (4 onderwerpen in totaal €5,5 mio). Voor wat betreft de categorieën 1 en 2 verwijzen u naar de bijgevoegde inventarisatie. Wat betreft de categorie 3 merken wij het volgende op:
a. Door slimmere ontwerpen, verwachten wij zowel besparingen te kunnen realiseren als de groendoelstelling inhoud te kunnen geven. Wij willen echter wel 2 miljoen specifiek bestemmen voor extra vergroening. Derhalve is het voorstel om niet meer het gehele bedrag maar een gedeelte van de stelpost vergroening (amendement “geld voor een groener Stationsgebied”, 2008 A1) ad € 2 mio te koppelen aan het behoud van het budget voor openbare ruimte.
b. Verlagen van budget openbare ruimte ad € 2,5 mio hebben wij niet overgenomen.
c. De verplaatsing van de bibliotheek naar een andere locatie in het Stationsgebied hebben wij gelet op de verwachte opbrengsten en de verwachte vertraging als gevolg van verplaatsing naar een andere locatie, niet overgenomen.
d. De intensivering van het Jaarbeursplein met een apart en groot gebouw achten wij gelet op eerdere raadsuitspraken en de geringe opbrengstpotentieel, ook een optimalisatie waar wij niet op willen doorstuderen.

[plaatje: studie fietsenstalling Stationsplein Oost.]

Reacties

 1. Lars

  Lees ik dat nou goed? De bibliotheek op een andere plek bouwen, omdat je commercieel interessantere dingen op die plek kunt doen? Zozo… kantoren? Winkels? Lekker dichtplamuren?

  1. Auteur
   HB

   Deze optie wordt door college en POS niet gesteund. Men wil het liefst graag en snel dat die bibliotheek daar komt.

 2. Maarten

  Toevallig zat ik dit zelf gisteren ook te bedenken. Want het terug brengen van alvast dit gedeelte van de singel zou ik en met mij denk ik vele Utrechters erg kunnen waarderen als alvast een voorbode van een volledige singel. Ik vermoedde alleen dat het goedkoper was om het hele stuk (Moreelse Park – Paardenveld) in een keer te doen. Maar misschien kan er dus mooi mee gelift worden en kan ik in de winter van 2013-2014 er lekker schaatsen of anders waterfietsend verslag doen 😉

 3. Arnold

  Goed idee dit. Overigens wordt er in het kaartje een beetje de suggestie gewekt dat het fietspad richting station ónder de autoweg Daalsetunnel gaat. Klopt dit?

  1. Auteur
   HB

   Lijkt me onwaarschijnlijk. De nieuwe situatie zal überhaupt verkeersluwer zijn, omdat de directe verbinding met Weerdsingel/Oudenoord verdwijnt.

 4. MIra

  Als bewoner aan de Oude Daalstraat (het ‘grijze blok’ op de plankaart) ben ik benieuwd naar de plannen voor deze plek en vooral wanneer deze gerealiseerd gaan worden.

Reageer