Nieuwe procedure Entreegebouw

In Nieuws door HBReageer op dit artikel

Voor het nieuwe Entreegebouw met parkeergarage van Hoog Catharijne dat op de plaats komt van het huidige P&C en Bart Smit, is enige jaren geleden een bestemmingsplan-vrijstellingsprocedure in het kader van Artikel 19 lid 1, Wet Ruimtelijk Ordening gestart. Daarop zijn vorig jaar door Van Oosten en V&D zienswijzen ingediend. Toen werd het stil. Inmiddels blijkt dat deze procedure is gestopt en dat er een echte bestemmingsplanprocedure volgens de nieuwe Wro is gestart. Er zijn meerdere redenen voor. Een nieuwe procedure beginnen gaat waarschijnlijk sneller werken en bovendien is het ontwerp sinds de eerste aanvraag gewijzigd, onder ander na discussies met de Welstandscommissie. Maar de belangrijkste reden, vermoeden we, is dat V&D heeft beargumenteerd dat de vrijstellingsprocedure niet aan de bestuursrechtelijke eisen voldeed en dat een pijnlijke terechtwijzing bij de Raad van State in de lucht hing.

Dit najaar (oktober?) wordt het ontwerp bestemmingsplan ter inzage gelegd en wordt (opnieuw) een zienswijzetraject doorlopen. Het bestemmingsplan is ten opzichte van de eerste aanvraag niet gewijzigd, wel wordt de bouwaanvraag nog aangepast na overleg met een van de belanghebbenden, aldus een woordvoerder van POS. We hebben Corio om toelichting en commentaar gevraagd, maar (nog) niet gekregen.

Sinds dit jaar worden bestemmingsplannen bijna volledig online gepubliceerd. Dat maakt het voor iedereen gemakkelijk er kennis van te nemen en ze rustig op je eigen vertrouwde plek te bestuderen, een flinke stap in de goede richting.

Reageer