Update

In Nieuws door HB1 Reactie

Gisteravond was er weer een schouw. Hier volgt in telegramstijl een aantal waarnemingen. (Met dank aan HT voor het verslag.)
– Op de Catharijnebaan worden momenteel door Heijmans bouwketen geplaatst.
– Met creosoot vervuilde grond, dat zich op de meest westelijke deel van de Vredenburgbouwplaats bevindt, wordt momenteel afgegraven en afgevoerd.
– Ter plaatse van de noorwest-toren van het kasteel zullen archeologen een week lang de tijd krijgen om onderzoek te doen.
– De sloop van het meest noordelijke viaduct van de Catharijnebaan is zojuist begonnen. Het gaat met veel lawaai en trillingen gepaard.
– De verwachting is dat er in de komende tijd regelmatig ’s nachts en in het weekend zal worden gewerkt.
– In de bouwput van het Muziekpaleis is al een deel van de betonnen vloer aangebracht. Daarop komen uiterlijk eind van het jaar twee reusachtige kranen: van 73 en 88 meter hoog.
– De keldervloer van het woonwinkelgebouw De Vredenburg is gestort. In januari 2011 zal de beganegrondvloer gereed zijn.
– Naast kantoor Singelborch zal nog dit jaar worden begonnen met de overkapping van de Stationsstraat. Een van de vloeren in Singelborch zal 50 centimeter moeten zakken om te kunnen aansluiten bij de rest van Hoog Catharijne. Hoe dat technische hoogstandje zal worden uitgevoerd is ons nog niet bekend.
– Over een half jaar komt er een fietsenstalling op het met gras ingezaaide deel op het Smakkelaarsveld. Deze stalling zal net zo worden uitgevoerd als de bestaande.
– Op het bouwterrein van het Stadskantoor, waar het voorbereidende werk zojuist is begonnen, zullen archeologen op zoek gaan naar sporen van de Oude Rijn, die daar in de Romeinse tijd zijn bedding had.
– Op het Busstation Zuid (streekbussen) komt eind van het jaar een bouwkraan, vlak naast de Katreinetoren. Er zal daar het nodige gesloopt worden en voor de noord-zuidbussen worden bijzondere tijdelijke voorzieningen getroffen.
– De taxi’s zullen van het taxiplatform verdwijnen en een nieuwe tijdelijke plek krijgen. Daarover hebben we eerder uitgebreid bericht. Het platform krijgt een tijdelijke bestemming voor expeditie en bevoorrading van de winkels en kantoren op het station.
– De auteur van het boek Stadsvogels en medewerker van de Vogelbescherming, Jip Louwe Kooijmans, vertelde over mogelijkheden het de vogels naar de zin te maken in het stationsgebied. Hij noemde vooral de mus, zwarte roodstaart, gele kwikstaart en gierzwaluw. Deze soorten kunnen een handje geholpen worden door bijvoorbeeld nest-steentjes te gebruiken in gebouwen, groene gevels aan te leggen en vegetatiedaken te creëren die dezelfde ingrediënten hebben als spooremplacementen. Hij haalde voorbeelden daarvan aan uit Londen.

Reacties

  1. Do

    Begint nu toch echt wel wat te gebeuren zo langzaam aan. De kranen komen er aan.. toch na de Dixie een icoon voor de bouw!

Reageer