Welstand over gevel M’paleis

In Nieuws door HBReageer op dit artikel

Het houdt niet op. De Welstandscommissie heeft opnieuw met architect Fransen van HH aan tafel gezeten. Beetje ‘natafelen’ denken we, want HH is al een jaar met de fabrikant van de gevels aan het engineeren. Het blijkt dat ook deze commissie niet meer echt zicht heeft op het geheel van de materiaaluitwerkingen en detailleringen op en aan het gebouw. Wie wel, vragen we ons dan hardop af. Is er iemand die in ieder geval financieel dit architectenfeestje in de klauwen houdt?

Uit de notulen van 6 juli jl.

Bouwaanvraag voor de bouw van het Muziekpaleis
Aanvraag: Gemeente Utrecht, Projectorganisatie Stationsgebied
Ontwerp : Architectuurstudio Herman Hertzberger
(Zie notulen 18/07 en 09/10 2007, 07/04 2009)
Architect Fransen memoreert dat de commissie in de laatste planbespreking behalve over de bemonstering ook vragen heeft gesteld over het voorgestelde decoratieve lijnenpatroon en de willekeurige perforaties in relatie tot de naadloze verwerking van de composietpanelen in de kap. Bemonstering is op dit moment niet beschikbaar en het is de vraag of monsters voldoende inzicht geven in de materiaaltoepassing in een gebouw van deze omvang. Wel toont architect Fransen impressies van het beoogde beeld. Nadere studie heeft geleid tot een meer materiaaleigen bewerking van de kap. Voorgesteld wordt reliëf te creëren door een patroon van ‘deukjes’ in verschillende diepte in de panelen. Waar dit functioneel is en identiteitsbepalend voor het interieur worden de deukjes verder uitgehold tot gegroepeerde perforaties.
Tevens presenteert architect Fransen als coördinerend architect voor het Muziekpaleis de verdere uitwerking door architect Coenen van de halfronde uitstulping voor de popzaal in de oostgevel. Deze wordt uitgevoerd in beton in een groen-turquoise kleur en voorzien van een subtiele figuratieve bewerking.

Conclusie
De commissie stelt het op prijs te worden geïnformeerd over de architectonische uitwerking en de materialisatie van onderdelen van het Muziekpaleis. Door de gefaseerde aanpak is echter het totaalbeeld enigszins uit zicht geraakt en er is behoefte aan een presentatie van het materialen- en kleurenschema.
De commissie kan zich vinden in de aanpak van de kap. Van belang is dat vervuiling geen afbreuk doet aan de kwaliteit en beleving van de kap, maar het reliëfbeeld juist versterkt. Dat vereist een zorgvuldig geleide afvoer van regenwater. De commissie is akkoord met de uitwerking van de halfronde uitstulping voor de popzaal, al lijkt het niet waarschijnlijk dat het fijne patroon in dit type materiaal tot zijn recht komt, zodat dit zal worden ervaren als een egaal vlak. Toevoeging van een patroon dat de ronding accentueert is voorstelbaar.

Reageer