Stand juridische procedures

In Nieuws door HB21 Reacties

Het project Stationsgebied heeft nogal wat vergunningen te verstouwen en op veel besluiten is bezwaar en beroep mogelijk. Voor wie het interesseert: in de bestuursrapportage van mei staat helemaal achterin een tabel met de status van een aantal procedures.

We hebben hem eventjes losgemaakt: Overzicht juridische procedures april 2010.

Veel procedures zijn helaas nogal insider aangelegenheden om jezelf van een zo goed mogelijk onderhandelingspositie te voorzien. We horen er daarom weinig over. Alleen Van Oosten en wat bewoners zochten de publiciteit. Onroerendgoed-partijen en hun juristenkantoren zwijgen doorgaans als het graf. Dat is een slechte zaak, aangezien ze door hun acties slechts hun eigen belang dienen maar door eventuele vertragingen en complicaties die ze veroorzaken het publieke belang kunnen schaden.

In het rijtje vonden we een hele interessante: een brief van Corio gedateerd 12 maart j.l. naar aanleiding van een voorgenomen weigering van een vrijstelling voor het bouwen van het entreegebouw! Het lijkt een vervolg te zijn op eerder bezwaar door onder andere V&D.

Daar willen we wel wat meer van weten… Wordt vervolgd.

Reacties

  1. Auteur
   HB

   Nou, ik heb het idee dat interesse tanende is, dus ja, in zekere zin wel. Procedures houden de boel scherp. Zolang de inzet maar is om fouten uit de plannen te halen, niet om democratische besluiten te resetten.

 1. Aleid

  En als buurtbewoners dan met succes wijzen op fouten in de geluidsisolatie van het Muziekpaleis ga je daar reuze schamper over doen. Ik wacht nu al maanden op je reaktie hierover op Utrechtanders.

  1. Auteur
   HB

   Jemig, dan kan je nog lang wachten, Aleid. Utrechtanders met zijn schimmige agenda en naamloze auteur(s) bezoek ik al enige maanden niet meer. Ik zoek geen meningen, maar feiten.

   Hoezo succes? Het verhaal van de isolatie rammelde. Ik zat erbij: in de rechtszaal ging het onderuit, want het maakte gebruik van een verkeerde aanname, een doorsnede-detail van de kamermuziekzaal, als ik me goed herinner. Het zal niet opzettelijk zijn geweest, ik denk dat de intenties van de bezwaarmaker en akoesticus Zorn wel zuiver zijn, maar waar ik moeite mee heb is de tendentieuze ‘berichtgeving’ als zou de popzaal na oplevering niet bruikbaar zijn, daarmee in een royaal gebaar een heel team van ingenieurs, architecten en bouwadviseurs als dilettanten en de gemeente als de grote verkwister wegzettend. Ja, dan ga ik schamper doen.

   Ik quote nog maar even de voorzieningenrechter op dit punt, mocht je mij niet geloven:

   De voorzieningenrechter overweegt dienaangaande dat DHV B.V. met het nadere schrijven van 3 maart 2010 en de daarbij ter zitting gegeven toelichting voldoende heeft aangetoond dat de gewijzigde gevelopbouw niet leidt tot een verzwaring van overdracht van het geluid op de gevels van de woningen. De voorzieningenrechter heeft daarbij betrokken dat verweerder heeft aangevoerd dat er sprake zal zijn van een verbeterde geluidisolatie bij met name de dominante octaafband, waardoor geen sprake is van nadelige akoestische gevolgen door een andere bouwkundige constructie. Gelet op het vorenstaande is de voorzieningenrechter van oordeel dat verweerder geen aanleiding heeft hoeven zien om wegens geluidhinder de vrijstelling niet te verlenen.

 2. Aleid

  Herbert, jij verkondigt evengoed een mening en zeker niet alleen feiten. Al was het alleen maar dat je geen wederhoor toepast op dit onderwerp. Utrechtanders zal jouw publiek ook niet zijn. Dus verspilde moeite. En verkwisting, ja dat denk ik zeker ook. Een gebouw dat kwa kosten al 2 keer over de kop gaat van onze centen, voordat er met de bouw begonnen was.
  En over wat je citeert daar zit hem inderdaad de crux: “de gewijzigde gevelopbouw”. Dus dankzij de bezwaarmakers een gewijzigde gevelopbouw. De rechter is daar dus duidelijk in. Dankzij de bezwaarmakers kwam er, één dag voor de zitting, een gewijzigde gevelopbouw tot stand.

  1. Auteur
   HB

   Er was al veel eerder sprake van ‘gewijzigde gevelopbouw’. Het punt is dat bezwaarmakers niet de finale dan wel correcte opbouw kenden, daarom zelf een aanname maakten, daaruit concludeerden dat de nieuwe doorsnede in de allerlaagste frequenties te weinig isoleerde. Toen op de zitting de finale opbouw werd getoond, inclusief tabellen, wordt gezegd dat die een dag ervoor is bedacht. Mja. Bottom line is dat het gebouw aan de milieunormen moet voldoen. Dat is allemaal beschreven. Als na opening uit eenvoudige metingen blijkt dat er te harde beats doorklinken, dan kan komt de rechter er aan te pas en gebeurt er joost weet wat. Leg me nu eens uit in wiens belang het is om in deze fase met het ontwerp te sjoemelen en dergelijke risico’s op dit prestigieuze project te willen lopen.

 3. Aleid

  Wederhoor Herbert. De bezwaarmakers konden uitsluitend uitgaan van hetgeen in de bouwaanvraag te vinden is. En dan komt de gemeente één dag voor de zitting met een gewijzigde gevelopbouw. Als die er al eerder was, waarom komen ze er dan mee één dag voor de zitting ? Dat doen ze uitsluitend en alleen om de bezwaarmakers de wind uit de zeilen te nemen.

  1. Auteur
   HB

   En hier geef ik je volledig gelijk. Bedenk dat Van Oosten zelf bij gelegenheid heeft aangegeven slechts voor de jackpot te wil spelen: volledige stopzetting van alle huidige bouwprojecten. Met zo’n hoge inzet moet je niet opkijken van stevig tegenspel als je elkaar in de rechtszaal opzoekt.

 4. Aleid

  Ik kijk niet op van dit soort tegenspel. Ik kan jou wat dit betreft nog een nieuwtje vertellen, wat je natuurlijk al lang had kunnen weten als je wederhoor had toegepast. Die gewijzigde gevelopbouw die krijgen de bezwaarmakers een dag voor de zitting ook nog eens op een onleesbare fax. Expres dus niet met hoge resolutie verzonden. Bezwaar maken hierover bij de rechter heeft geen zin. Die heeft geen verstand van resoluties en faxapparaten. Het PDF document wat jij hierover een dag later op je website zette zagen de bezwaarmakers toen ook voor het eerst. En toen bleek bijv. een 9 een 6 te zijn (of omgekeerd, dat weet ik niet meer precies). En dit soort trucjes zijn dus gemeengoed.

  1. Auteur
   HB

   Dat geloof ik allemaal best, maar dan reclameer je toch bij de afzender als je een niet leesbaar document krijgt? Met de kennis van 1 dag was de afloop niet anders geweest.

 5. Aleid

  Die fax wordt om half zes verstuurd door de secretaresse. Hoe zo reclameren. De tegenpartij heeft daar helemaal geen boodschap aan. Zij sturen gewoon een wel leesbare fax in hoge resolutie naar de rechtbank en zeggen dat je faxapparaat kapot is of wat danook. Je opmerking over kennis van 1 dag snap ik niet. Maar kennelijk zie je inmiddels wel in dat “de gewijzigde opbouw” wel degelijk iets van het laatste moment was.

 6. Aleid

  Wie zwijgt stemt toe (volgens Koning Willem I).
  En dan nog even over je andere beweringen die niet getuigen van kennis van zake in deze. Je stelt dat er tzt gehandhaaft zal worden. Dank je de koekoek. Legio voorbeelden waar dat niet gebeurt. Bekend was bijv. het BIMhuis op de vorige locatie. Dat werd jarenlang gedoogd. Ook hier zal er ongetwijfeld gedoogt gaan worden. Zonodig wordt de milieuvergunning aangepast omdat het probleem verhelpen te duur zal worden.
  En dan nog even iets over je vermeende onafhankelijkheid. Kennelijk voel je je nogal snel in je kuif gepikt als je lovebaby (Muziekpaleis) zo door een agiterende website wordt weggezet.
  En de motieven om een risico te nemen zijn niet zo moeilijk te verzinnen: kostenbesparing. Eerst zou de constructie 2x beton worden en het wordt 1x beton en gipsplaat. Tel uit je winst.

 7. Auteur
  HB

  Toestem in wat?
  Ik ben erg blij dat er een muziekcentrum komt met vijf zalen op zo’n mooie plek. Het ontwerp vind ik niet zo bijzonder, dat het een bijzonder gebouw wordt is bij mij boven iedere twijfel verheven. Van de grote zaal heb ik altijd al gehouden. Dit project past bij de schaal van de stad.
  Van de demagogie van Utrechtanders krijg ik jeuk, sorry, het is de toon die de muziek maakt. Ik denk dat jij daar achter de schermen wel iets doet, omdat je er zo over blijft doorzagen. Het is jammer dat ik je naam niet ken, we zouden elkaar in RL eens de hand moeten schudden.

 8. Jan

  Ik vind het jammer dat Aleid zo op de man speelt, want zijn kritiek is op bepaalde punten heel erg terecht, daarentegen heb ik niet de indruk dat Herbert het muziekpaleis als lovebaby beschouwt. Discussies moeten op zij merites worden beoordeeld.

 9. Auteur
  HB

  @Jan: vind ik ook. Ik denk dat het komt omdat ik niet in een van de traditionele kampen zit. Dan ben ik voor iedereen een beetje verdacht. En ik ben nu eenmaal geen grote gelovige van complotten en complottheorieën. Als er iets geks gebeurt, denk ik eerder dat het komt door chaos, incompetentie, miscommunicatie en toeval, dan door gecoördineerd kwaadaardig menselijk handelen.
  De onafhankelijkheid die we met de site claimen slaat met name op het feit dat er geen belanghebbende in het stationsgebiedproject achter zit. Per situatie nemen we wel een positie in en houden er een mening op na. En überhaupt: welke Nederlandse journalistieke media zijn echt onafhankelijk? Kennelijk accepteren we dit. Accepteer dan ook maar dat wij deze site runnen op onze eigen manier.

 10. Aleid

  Herbert, ik werk in de branche bij een “X”bureau. Ik heb me als Utrechter in de casus verdiept om te zien wat mijn collega´s er van gebrouwen hebben. Ik ken die wereld van binnen en van buiten. Ik heb mijn vertrouwen in die wereld, anders dan jij, al lang verloren. De m2 prijs van het Muziekpaleis is al het dubbele van wat elders in het land voor zoiets wordt betaald. Het is nu eenmaal vreemd dat de kosten van het Muziekpaleis de pan uitstijgen en dat er tegelijkertijd bezuinigd wordt op geluidsisolatie.
  Ik weet overigens niet wat RL is maar ik blijf anoniem omdat ik geen zin heb de rest van mijn leven in een camper te wonen.
  Een ander vreemd punt blijft voor mij ook nog de fabel van de 4 miljoen euro vanwege een hogere energieprestatie-eis. Die hogere eis kon je al maanden van te voren in de vakbladen lezen en is ook maanden van te voren in het Staatsblad gepubliceerd. Ik heb die energieprestatieberekening ook opgevraagd en die rammelt. Het was echt onmogelijk dat die verscherpte energie-eis 4 miljoen moest kosten. Dat is gewoon ten onrechte als oorzaak van kostenverhogingen opgevoerd.

 11. Aleid

  Herbert we schrijven tegelijkertijd, dus nu nog even een reaktie op 10:34.
  Gelukkig dat je toch een mening hebt en ik accepteer zeker dat je de site op jouw manier runt. Ik neem zelfs de moeite er een bijdrage aan te leveren.

 12. Auteur
  HB

  RL = real life. Je bent welkom om op BU onder pseudoniem kritisch over het Muziekpaleis te schrijven. Maar laten we dat dan wel buiten deze discussie doen, want daar zie ik niet echt een eind aan komen. En als jouw informatie echt zo goed is als je beweert dat hij is, publiceer daar dan hier ook over. Het is echt niet zo dat ik daar censuur over pleeg.

 13. Aleid

  @Jan Ik ben inderdaad op de man gaan spelen omdat ik mij geergerd heb aan zijn subjectieve berichtgeving rond het geluidverhaal. Hij had nl geen wederhoor toegepast en dan toch beweren dat je onafhankelijk bent en geen mening verkondigt. Dat roept vragen op. In die tijd ging deze website ook nog op slot voor anonieme reageerders. Vervolgens zocht Herbert de discussie wel weer op op http://www.utrechtanders.nl/?p=982 maar laat het dan weer afweten omdat de webiste te veel een mening verkondigt. Maar inmiddels geeft hij wel toe een mening te verkondigen.

 14. Auteur
  HB

  Deze site is nooit ‘op slot geweest’ om meningen te kunnen weren. Ik wil dat met klem bestrijden. We hebben alleen geprobeerd iets te vinden op het nadeel dat verschillende mensen met dezelfde alias (anonymous) stukken posten. Het nadeel dat er toen minder werd gereageerd vonden we groter dan het probleem dat het oploste. Daarom is het teruggedraaid. We waarderen juist de inbreng van mensen die goed zijn ingevoerd in de materie ten zeerste.

 15. Aleid

  Sorry Herbert, ik ben geen digibeet maar ik was kennelijk niet de enige die niet wist hoe ik nog kon reageren.

Reageer