Gevels Muziekpaleis

In Nieuws door HB1 Reactie

Holland Composites is leverancier van de oost- en westgevels van het Muziekpaleis. Het betreft de twee opvallende vlakken met het gatenpatroon. Dit schrijven ze op hun site over hun betrokkenheid en de voortgang van de klus.

Holland Composites heeft met Heijmans een overeenkomst afgesloten voor de volledige engineering, productie, levering en montage van twee verschillende geveltypen voor het project Muziekpaleis Vredenburg te Utrecht. Holland Composites is al meer dan een jaar in overleg met het Architectenbureau H. Hertzberger over de te ontwikkelen composieten gevel.
De uiteindelijke vorm en afmetingen van de gevelelementen aan de oost- en westzijde zijn nu nagenoeg definitief. Met name de uitgesproken visie van de betrokken architecten op de gevelvorm en indeling blijken in het composiet realiseerbaar. Door een samenvoeging van de beste elementen en ervaringen, opgedaan in de gerealiseerde projecten RUG (Groningen) en Windesheim (Zwolle), is er een uitgebalanceerd uitvoerbaar ontwerp gekomen.
De gevelelementen zullen circa 3,5 bij 14 meter worden, met een dikte van 250 tot 300 mm. Ze zijn voorzien van vele inkassingen. De ophangconstructie, productie, transport, logistiek en montage hebben raakvlakken met de eerder genoemde projecten en het Stedelijk Museum te Amsterdam. Dit alles zal uiteindelijk leiden tot een 28 meter hoge en 48 meter brede composiet gevel aan de oost- en westzijde van het Muziekpaleis.

Momenteel werkt Holland Composites in overleg met de aannemer, architect en adviseurs aan de verdere engineering en werkvoorbereiding voor derden van deze gevelelementen. Begin 2011 zal de productie volop gestart worden, resulterend in montage en oplevering van de composiet gevels begin 2012.

Linkjes:
Bedrijf
Wiki composiet

Reacties

Reageer