Worsteling met kantoren

In door HB7 Reacties

Albert Hutschemaekers, directeur Projectorganisatie Stationsgebied, gaf vandaag tijdens het periodiek persgesprek aan dat het met de kantoorontwikkeling stroef gaat, ook al is het stationsgebied een aantrekkelijke locatie. Dit en ander interessant nieuws na de klik.

De kantoorontwikkeling op het Jaarbeursplein, met een omvang van 40 duizend m2 kon niet aan één partner worden verkocht. Na competitie viel de keuze op een andere locatie. Nu wordt het plan nieuw ingestoken met meer flexibele eenheden tot 5000 m2 en opnieuw op de markt gebracht.
Het plan van Triodos om kantooreenheden bovenop de fietsenflat op het Stationsplein te realiseren is in de ijskast.
De ontwikkeling van de Knoopkazerne ligt officieel op schema, maar er klonk duidelijk irritatie door bij zowel Hutschemaekers als wethouder stationsgebied Victor Everhardt, over de traagheid en besluiteloosheid bij de Rijkgebouwendienst, naast NS de derde ontwikkelpartner. Dit najaar vindt daarover een ‘bestuurlijk gesprek’ plaats om te ontdekken waarom het niet opschiet.
Een ander agendapunt in het rijtje projecten om vlot te trekken is de ontwikkeling van hotel, casino en bioscoop. De gemeente moet met Jaarbeurs om tafel om erachter te komen hoe groot de animo nog is. Want dat het niet vlotten wil is inmiddels wel duidelijk. Met name over het Casino is de grootste onduidelijkheid, aldus Hutschemaekers.
Het college wacht de taak om deze ontwikkelingen mee te nemen in de nieuwe rekensommen rondom de grondopbrengsten in het stationsgbied. De financierbaarheid van de eigen projecten komt onder druk.

In het gesprek passeerden nog een paar aardige nieuwtjes de revue.
De fietsenflat staat ter discussie. Er is door experts twijfel geuit of fietsers wel zo hoog willen klimmen om te stallen. Het alternatief dat nu wordt onderzocht is een stalling onder het stationsplein oost, gelijkend op die aan de westzijde. Daarvoor zal het plein een andere dimensionering krijgen en verandert ook de aansluiting op Hoog Catharijne. De target voor het aantal stallingen is nog steeds 22.000, deels ook te realiseren met een extra ondergrondse stalling her hoogte van de Noordertunnel. Het vervallen van de fietsenflat heeft geen consequenties voor Rabobrug en tram al of niet aan de oostzijde.
NS heeft een stedenbouwkundig inpassingsplan voor de Van Sijpesteijnkade aan de gemeente overhandigd. Daarin is het rijtje behouden, met uitzondering van de twee panden aan de koppen en een pand in het midden, dat een doorgang biedt tot de ruimte erachter. Er is geen sprake van integratie van het rijtje met nieuwe woningen erachter; het rijtje blijft zelfstandig. Over kosten en overige consequenties is nog niets bekend. De gemeente studeert erop.
– De gemeente doet er alles aan om het openingsconcert van de festiviteiten voor de Vrede van Utrecht-viering op 11 april 2013 te laten doorgaan in het Muziekpaleis, dat dan mogelijk nog niet is opgeleverd. Het idee is om dat in de grote zaal te doen, en deze dus wel op tijd gereed te hebben.

NS wil ruimere retail in station
Nog even een rechtzetting. Eerder schreven we over een ‘ruzie’ tussen Corio en NS in verband met de interpretatie van reizigersgerelateerde retail voor de nieuwe OV-terminal. Maar de bron ervan zit bij NS. Dit bedrijf heeft een zienswijze op het bestemmingplan OV-terminal ingediend waaruit blijkt dat ze de omschrijving van reizigersgerelateerde retail te knellend vinden voor toekomstige ontwikkelingen. De gemeente heeft in de Detailhandelsnota uit 2000 al aangegeven dat het station geen concurrent van het winkelcentrum mag gaan worden en hecht daar nog steeds aan. Nu kan de gemeente de zienswijze van NS naast zich neerleggen, maar dat is een mogelijke kiem voor rechtszaken. Met andere woorden, NS en gemeente zijn de partijen, Corio is erbij betrokken geraakt omdat de kwestie zijn belang beïnvloedt.
Vandaag sturen de partijen een brief aan de gemeente om hun positie nog een keer te verduidelijken. Dan zal blijken of NS bereid is door te zetten. Morgen wordt het bestemmingsplan in de gemeenteraad besproken en mogelijk ook goedgekeurd.

Reacties

  1. Anonymous

    Ik snap nog steeds niet waarom de ruimte tussen het Leidsche Rijn tunneltje en de Noordertunnel niet wordt opgevuld met fietsenstalling. De perrons/sporen liggen er nu toch eén voor één uit, dus dan is er misschien wel ruimte te plannen om daar ook een onderkeldering te vormen. Als het mogelijk is, lijkt dat me de ideale plek in de "fietslogistiek".

  2. Herbert

    ^^ Op dit moment is een fietskelder onder het nieuwe Stationsplein een haalbare optie. Deze zou aansluiten op de bestaande stalling ter hoogte van de Noordertunnel.

  3. Herbert

    De kandidaat waar de gemeente mee onderhandelde koos voor een andere plek dan het Jaarbeursplein. Men noemde de naam van dat bedrijf noch de locatie.

Reageer