Bouwhistorie Van Sijpesteijnkade

In Nieuws door HB4 Reacties


Van een trouwe volger van het weblog kregen we een studie over de bouwhistorie van de Van Sijpesteijnkade van Menze de Graaf in handen.

Hem om een toelichting gevraagd, waarop hij ons schrijft: “De aanleiding voor de studie is de volgende. Ik heb vorig jaar de rol van Kornee van der Haven waargenomen die als lid van de Commissie Cultureel Erfgoed van de Vereniging Oud-Utrecht actief was in deze kwestie. Een en ander heeft geresulteerd in een uitspraak van de gemeenteraad dat bij voorkeur een zo groot mogelijk deel behouden moet blijven.”

Dat was voor hem de reden om deze studie te maken. Menze de Graaf: “Ook in geval van sloop moet de bebouwing namelijk gedocumenteerd worden. De cultuurhistorische rapportage (CHER, red.) van de gemeente is van geruime tijd geleden (1995, red.). (…) Mijn mening over de toekomst van het blok is neergelegd in het rapport.”

Hij merkt verder op dat Mariëtte de Rond voor haar afstuderen aan de Hogeschool Utrecht-Bouwkunde momenteel een herbestemmingsontwerp van de Sijp maakt. NS Poort heeft ook een dergelijke opdracht aan een bureau gegeven. Deze zomer zal dit worden gepresenteerd.

Onderstaand een bladerversie van ‘Van Sijpesteijnkade, verleden tijd of toekomst?’ en hier een download als pdf.

Reacties

  1. Giordino

    Mooi document met informatie over de panden.Maar wat ik mij nou o.a. afvraag is wat de mening van de auteur is over de panden m.b.t de toekomst dit heb ik in het document niet kunnen ontdekken.

  2. Giordino

    @Anoniem Bedankt voor het linkje.De reden voor mijn vraag was de volgende zin "Mijn mening over de toekomst van het blok is neergelegd in het rapport."

Reageer