Eerste paal Stadskantoor over een jaar

In door HB7 Reacties

In een zojuist gestuurde brief van het college aan de raadscommissie Stad en Ruimte wordt de stand van zaken weergegeven rondom het Stadskantoor. Het komt er op neer dat pas over een jaar met de bouw wordt begonnen. Onderhandelingen met aannemers vinden nu plaats en gunning van het project zal op zijn vroegst in september kunnen plaatsvinden. Oplevering eind 2013. Merk op dat er ook nog een bestemmingsplanprocedure loopt voor zowel OV-terminal als Stadskantoor.

We citeren de brief integraal. De genoemde bijlagen snorren we nog op. Quote:

Hierbij berichten wij u heden te hebben ingestemd met de bilaterale projectovereenkomst (bpo) tussen NS Poort en de gemeente. Deze bpo is één van de laatste contracten op weg naar de realisering van het Stadskantoor.

De bpo is de uitwerking en verfijning van de bilaterale ontwikkelovereenkomst met NS Vastgoed uit 2006 en de ontwikkel- en realisatie overeenkomst met NS Vastgoed uit 2008.
Ná die overeenkomsten, is een groot aantal stappen gezet om te komen tot de daadwerkelijke realisering: van het programma van eisen, voorlopige en definitieve ontwerpen van casco en inbouw tot ordeningsprincipes van het inpassingsplan.
Wij hebben u over de verschillende stappen geïnformeerd. Ook zijn er kredieten aan de gemeenteraad ter besluitvorming voorgelegd.
Voor een compleet overzicht van de verschillende stappen, verwijzen wij u naar de besluitenhistorie.

De voornaamste onderwerpen die in de bpo zijn geregeld, betreffen het definitieve programma, de financiën, het toetsingsresulaat van het definitief ontwerp en de bouwplicht. In de oplegnotitie bij de bpo, worden deze onderwerpen in hoofdlijn toegelicht. Kortheidshalve verwijzen wij hierna.

Het aangaan van deze overeenkomst is een bevoegdheid van ons college. Aangezien de bpo de uitwerking is van eerdere contracten die in het kader van de voorhangprocedure om “wensen en bedenkingen” aan de gemeenteraad zijn voorgelegd en er geen afwijkingen van betekenis zijn, volstaan wij om u te informeren over het besluit.

Met het eveneens vandaag genomen besluit over de vaststelling van het ontwerp bestemmingsplan Stadskantoor en OV-terminal en de bouwvergunning fase 1, zijn we thans in de definitieve fase van voorbereiding gekomen.

De verdere gang van zaken is als volgt:

De inschrijvingsdatum voor de Europese aanbesteding van het werk is eind april 2010 gesloten.
Komende maanden zal NS Poort de ingediende offertes beoordelen. Ervan uitgaande dat de aanbesteding positief verloopt, wordt het werk (casco en inbouw) in september 2010 gegund.

In oktober 2010 start de aannemer die de opdracht heeft gekregen, met de voorbereidingen van het werk. De eerste paal wordt begin 2011 verwacht.
De oplevering is gepland tweede helft 2013.

Einde quote.

Reacties

 1. Michiel

  Op deze manier gaat CU2030 straks rustig in CU2050 over… 🙂

  Overigens, op de infoavond vond ik het vooral zo grappig dat ProRail zo optimistisch is. ‘Ja, nog voor de zomer een aannemer’, en dan zsm met de bouw van de OV-Terminal beginnen. Was het niet eerst zo dat de bouw in Q4 2008 zou beginnen? Toen werd het 2009. Toen 2010. En nu hopelijk de eerste paal eind dit jaar?

  Ik hoop echt dat zijn optimisme niet misplaatst was en dat het er nu echt van gaat komen. Maarja, net als Apostle kijk ik nergens meer van op…

 2. Herbert

  Waar ik me zorgen over maak is de bieb. Kijkend naar de doorlooptijd van Muziekpaleis en Stadskantoor, denk ik dat de bieb nog zeker 5, 6 jaar zal kosten. Want tussen DO en aanvang bouw ligt zeker een jaar, en voor je een DO hebt…

 3. Anonymous

  Waarom kan alles in Rotterdam wel zo snel??. Is de politiek hier nu zo langzaam, geen ervaring of denken ze hier nog steeds een dorp te besturen. Onbegrijpelijk,…

 4. Anonymous

  Dat vraag ik me ook af. Is Utrecht nou een complexere stad dan Rotterdam of komt het door de kleinburgerlijke aard van de Utrechtse bestuurders?

 5. 47 a.d.

  Ik denk dat het ligt aan de ambtelijke organisatie die niet toegerust is op de hoeveelheid projecten binnen het stationsgebied én niet te vergeten Leidsche Rijn. Er is waarschijnlijk simpelweg te weinig capaciteit om alle projecten binnen de theoretische doorlooptermijn te behandelen.

  Daarnaast zijn binnenstedelijke herontwikkeling als het stationsgebied en een nieuwbouwwijk met de omvang van LR, geen alledaagse projecten. Hierdoor zal er nog meer druk op het ambtelijk apparaat komen te staan aangezien het ze ten aanzien van dergelijke projecten aan kennis en ervaring ontbrak. Ze zullen dus gelijktijdig een inhaalslag hebben moeten maken.

  Wat de doorlooptijd van de bieb betreft, deze kan me niet lang genoeg duren :D.

 6. Anonymous

  De hoeveelheid projecten??, ze hebben er nog geen één gerealiseerd na een decade van kletsen. In 2015 loopt ook het afgesproken opschortings termijn binnen de EU af wat betreft de luchtverontreiniging in samenwerking met de NSL, met een beetje geluk hebben ze dan het stadskantoor op verdieping 10, maar zal de rest van het stationsgebied weer onder vuur komen te liggen van dhr van Oosten.

  Van het stationsgebied lijkt helemaal niets terecht te komen, zelfs niet nu ze een aanlooptijd van 15 jaar hebben gehad.

  En de bieb?, die heeft over 6 jaar niet eens bestaansrecht meer, met de toekomstige digitalisatie.

  Leon.

Reageer