De balans opgemaakt

In door HBReageer op dit artikel

De Utrechtse Rekenkamer heeft vorig jaar de balans opgemaakt van de Stationsgebiedplannen en de rol van de gemeenteraad, als controlerend orgaan, daarbij. Na de nodige protesten door POS en de vorige wethouder Stationsgebied, Harm Janssen, is na druk uit de Raad toch ingestemd met de meeste conclusies uit het eindrapport. Voor Bouwput Utrecht was het verschijnen daarvan reden om de inleiding van dat rapport als verplichte kost aan te bevelen voor wie zich wil inlezen in de hele materie: eindelijk een neutrale vastlegging van de feiten.

Een van de opdrachten die het college en POS van de raad heeft meegekregen is nu eindelijk eens vast te stellen wat er sinds het begin in 2002, toen het befaamde referendum is gehouden over Visie 1 en Visie A, van de plannen is terecht gekomen. Welk beeld werd toen geschetst en hoe is dat in de zeven, acht jaar nadien vertaald in plannen en projecten.

Welnu, die stukken liggen er nu en zijn online te vinden:
verantwoordingsrapportage
bijlage
verantwoordingskrant.

Voor de nieuwe raad en het nieuwe college een goed startpunt. We zijn overigens wel benieuwd welke plannen en ideeën de nieuwe wethouder Stationsgebied heeft.

Reageer