Werk nieuwe taxiplaats begonnen

In door HBReageer op dit artikel

Uit een zojuist verspreide brief aan omwonenden halen we wat informatie over de verbouwing van de oude tramhalte Moreelsepark tot nieuwe taxistandplaats. Dat werk is afgelopen nacht begonnen door een deel van de bovenleiding te demonteren. Wanneer de taxi’s daadwerkelijk verhuizen wordt niet voorspeld, wel dat daarvoor eerst de nodige procedures doorlopen moeten worden en dat het nog wel enige tijd kan duren.

[begin quote uit ‘CU op straat’]

De taxistandplaats en de kiss&ride plekken op het Stationsplateau bij Hoog Catharijne moeten plaats maken voor het toekomstige Stationsplein Oost.

Taxi’s en kiss&ride krijgen een nieuwe plek op de locatie van voormalige sneltramhalte Moreelse Park. Deze halte blijft deels in gebruik als keerperron: trambestuurders veranderen er van rijrichting. Het andere deel wordt geschikt gemaakt voor enkele taxi- en kiss&ride plekken. De taxi’s verhuizen zodra de benodigde procedures doorlopen zijn. Dit neemt meer tijd in beslag dan verwacht. Ondertussen gaat het voorbereidende werk door. De komende weken gaan we werkzaamheden uitvoeren waar u mogelijk hinder van kunt ondervinden.

Tramhalte Moreelse Park
Op de plaats waar straks de taxi’s en kiss&ride plekken komen, wordt de bovenleiding weggehaald vanaf halte Moreelse Park tot aan het eind van de sporen op de Laan van Puntenburg. Om de nieuwe eindpaal van de bovenleiding te kunnen plaatsen, wordt een stuk spoor verwijderd. De werkzaamheden gebeuren in de nacht van 17 op 18 april, tussen 23.30 – 07.00 uur, als de tram niet rijdt en de bovenleiding spanningloos is. Aan- en afvoer van materiaal gebeurt zoveel mogelijk via het spoor, en deels ook met vrachtwagens.

In de weken erna wordt de eindhalte gesloopt en bouwt de aannemer een kleiner bordes voor de trambestuurders. Hij gaat kabels ingraven en spoor verwijderen. Daarna wordt alles netjes bestraat vooruitlopend op de definitieve inrichting. De werkzaamheden gebeuren overdag en deels ’s nachts als dat vanwege de veiligheid nodig is. De werkzaamheden worden zoveel mogelijk om de feestdagen heen gepland. Bij de sloop van de halte wordt zand en beton afgevoerd met vrachtwagens. Mogelijk ervaart u geluidhinder van de vrachtwagens en machines die voor de werkzaamheden nodig zijn.

Tramhalte Utrecht Centraal Station
De renovatie van de halte Utrecht CS vordert. De overkappingen op de halte zijn verwijderd, de trap naar de tunnel heeft een glazen kap gekregen, de halte is gereinigd en geverfd. Komende weken vinden de laatste werkzaamheden plaats. De verlichting wordt nog aangepast en laatste verfwerk uitgevoerd. De roltrappen blijven helaas problemen geven. Momenteel wordt bekeken of en welke oplossingen er mogelijk zijn om het functioneren op de langere termijn te verbeteren. Rond de zomer worden de reisinformatieborden verwacht.

[einde quote]

Reageer