Maandag sloop traverse

In Nieuws door HB4 Reacties


POS maakte bekend dat vanaf a.s. maandag wordt begonnen met de sloop van de Gildentraverse, of wat er nog van over is. Dan zal ook de bak worden gesloten voor verkeer. Wil je er nog een historisch, wellicht nostalgisch ritje doorheen maken? Zondagavond is je laatste kans.

Hier het bericht op cu2030:

Vanaf maandag 15 maart 2010 gaat de Catharijnebak definitief dicht voor (auto)verkeer. Eerst wordt de betonnen bak gesloopt en opgevuld met zand. Zodat er genoeg ruimte is om ook alle andere projecten rondom de Catharijnebak uit te kunnen voeren én de stad bereikbaar te houden.

Gevolgen Verkeerssituatie

Drie rijbanen zorgen er vanaf 15 maart voor dat het Stationsgebied bereikbaar blijft en er gewerkt kan worden. Twee hiervan lopen van Paardenveld langs Hoog Catharijne naar de Mariaplaats (noord-zuid) en één rijbaan gaat de andere kant op. Zowel de Catharijnebak, Rijnkade als Catharijnekade gaan er voor doorgaand autoverkeer helemaal uit. Ook het Catharijneviaduct bevindt zich straks binnen de bouwhekken zodat het verkeer hier niet meer kan oversteken. Autoverkeer met bestemming Wijk C wordt via de Nieuwekade en de St. Jacobsstraat geleid. Woningen, bedrijven en parkeergarages aan de Catharijnebaan blijven ook na 15 maart bereikbaar.

Voor fietsers, voetgangers en bussen verandert er niet zo veel. De hoofdroutes van en naar het station en de binnenstad blijven open. Wel vervalt de oversteek tussen het Smakkelaarsveld en de Lange Koestraat.

Nieuwe route Catharijnebak

Op bovenstaande kaart ziet u in detail de verkeerssituatie op de Catharijnebaan e.o. De geel gearceerde gebieden geven de verschillende bouwterreinen weer. De Catharijnebak staat straks voor een deel in de bouwhekken, net als het Vredenburg. Achter de bouwhekken wordt gewerkt, zodat de buurt en het verkeer er zo min mogelijk overlast van ondervinden. Langs de bouwhekken lopen twee (auto)rijbanen van noord naar zuid en een rijbaan gaat de andere kant op. Vanaf deze rijbanen zijn het Centraal Station, Hoog Catharijne en de omliggende woningen, bedrijven en parkeergarages bereikbaar. Bij Paardenveld en Mariaplaats sluiten de drie rijbanen weer aan op de bestaande wegen. Naast de drie rijbanen lopen een tweerichtingsfietspad en een voetpad. Ter hoogte van het Vredenburg is een aparte afslag gemaakt voor bussen die naar het Centraal Station rijden.

Op de Catharijnekade en een deel van de Rijnkade is geen doorgaand verkeer meer mogelijk. De parkeergarage onder het Vredenburgplein blijft bereikbaar. Op de Catharijnekade vervallen de bushalte en een aantal parkeerplaatsen. Hoe deze plekken gecompenseerd worden krijgen bewoners nog te horen. De oversteek tussen het Smakkelaarsveld en de Lange Koestraat vervalt. Wijk C is te bereiken viade Nieuwekade en de St. Jacobsstraat. De busbaan tussen het station en de binnenstad blijft volledig in tact, net als de fietspaden en hetvoetpad langs de busbaan. Een aparte bouwweg loopt naar het bouwterrein Vredenburg. Eenzelfde bouwweg wordt ook aangegelegd voor bouwverkeer dat vanaf het Paardenveld het bouwterrein in de Catharijnebak op gaat. De ventweg langs Hoog Catharijne op het Smakkelaarsveld komt weer terug, net als de parkeerplaatsen en de goederen afhaal van de Media Markt. In de Stationsstraat gaat Corio in april beginnen met de verbouwing van Hoog Catharijne, de straat blijft tijdens de werkzaamheden vooralsnog open.

Reacties

  1. Niek

    Blij dat het ding weggaat, maar het zal wel behoorlijk wat files opleveren, van 11 naar 3 rijstroken… Weet iemand wat Corio het eerst gaat verbouwen in de Stationsstraat?

  2. Herbert

    Corio verbouwt het kantoorgebouw Singelborch tot tweelaags winkelgebouw, dat aansluiting krijgt op Hoog Catharijne. Boven de Stationsstraat wordt een betonplaat gelegd. Deze zal in de toekomst gaan functioneren als een van de twee oost-west verbindingen door het winkelgebied. Op straatniveau blijven de ingangen van de appartementen en de parkeergarages operationeel tijdens de bouw.

Reageer