Sloopvergunning Sijp is afgegeven

In Nieuws door HB4 Reacties

Vandaag door de gemeente in Ons Utrecht gepubliceerd: de sloopvergunning voor nagenoeg de complete Van Sijpesteijnkade is afgegeven. Dat lag in de lijn der verwachtingen. Maar het is wel zaak voor de talloze tegenstanders om (juridisch) waakzaam te blijven. Tegen deze vergunning zal bezwaar gemaakt moeten worden, wil je aan de bal kunnen blijven.

In een brief die vorige week, ondertekend door een groot aantal raadsfracties, aan NS is gezonden, staat een beschrijving van de huidige stand van zaken:

De NS heeft bureau Kraaijvanger Urbis opdracht gegeven een stedenbouwkundig plan op te stellen, waarbij het behoud van het rijksmonument randvoorwaarde is én varianten worden onderzocht waarbij, ofwel de aan het monument grenzende panden behouden blijven, ofwel de gevels ingepast worden in nieuwe ontwikkelingen. Deze stedenbouwkundige studies, inclusief technische, financiële en
bouwlogistieke gevolgen worden nu uitgevoerd en zullen vóór de zomer aan het college worden voorgelegd. Mede op basis van deze adviezen zal het college vervolgens zijn voorkeur uitspreken over de gewenste stedenbouwkundige richting en de raad hierover informeren.

En verder weer een kapvergunning voor vijf bomen op het Stationsplein. Staat daar dan wat? Jazeker, en niet klein ook. In ieder geval een grote, dappere plataan, met dezelfde leeftijd als wat op het Vredenburg jammerlijk het onderspit heeft gedolven. Een andere kapvergunning noemt 8 bomen aan de Mineurslaan.

Reacties

 1. Giordino

  Ik mag hopen dat de nieuwe gemeente raad hier gauw een stokje voor steekt !
  Dat eeuwige gesloop altijd !
  En na een aantal jaar heeft men er weer spijt van zie de singels maar.
  Toch typisch dat er een sloop vergunning wordt afgegeven terwijl er eigenlijk nog onderhandelingen lopen over het inpassen van de gebouwen.

 2. Herbert

  Eigenlijk geeft het geen pas, zo’n vergunning afgeven terwijl het lot nog helemaal niet bekend is. Het zou juist andersom moeten werken. Eerst 100% duidelijkheid over de toekomst, pas dan de vergunning. Bizar, als je er goed over nadenkt.

 3. Giordino

  @Herbert
  Ja precies ik vind het ook maar een vreemde gang van zaken.
  Ze beweren dat ze de aanvraag niet stop konden zetten, wat mij de grootste onzin lijkt.

Reageer