Popzaal, het vervolg

In door HBReageer op dit artikel

Afgelopen vrijdag 5 maart hebben drie proteststichtingen en de gemeente zich voor de bestuursrechter getroffen in verband met een voorlopige voorziening om de bouw van het Muziekpaleis stil te leggen. Wonderlijk genoeg is dit geheel buiten de publiciteit gebleven. Opmerkelijk, aangezien we naar een ontknoping gaan: gaat de aanhoudende tegenstand van Van Oosten cs tegen de stationsgebiedplannen ten lange leste nog iets opleveren? Voor ons voldoende reden om erbij te willen zijn. Bovendien wilden we deze rituele dans wel eens van dichtbij bekijken. Een verslag.

Er loopt momenteel een beroepsprocedure bij dezelfde bestuursrechter en de gemeente drong er tijdens de zitting op aan tot een gecombineerd besluit te komen, bij voorkeur snel. Of dat gebeurt is nog maar de vraag. De kwesties die Van Oosten aansnijdt overstijgen de bouwvergunning van het Muziekpaleis. Het heeft te maken met de luchtkwaliteitboekhouding, verkeersprognoses, de relatie tussen ALU en Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) van VROM, de juridische status van het NSL, de hoogte van de tijdelijke vrijstelling van grenswaarden voor vervuiling, het belang van MER-berekeningen, ga zo maar door. Laten we het zo zeggen: het heeft bar weinig met het Muziekpaleis te maken.

Beleefd
Het bleek ook wel uit de sfeer tijdens de zitting. Het ging er allemaal uiterst beleefd aan toe, zowel bij de opponenten, onder aanvoering van de Van Oosten, als de gemeente, vertegenwoordigd door de projectleider, jurist, luchtkwaliteits- en akoestisch specialist. Van enige minachting voor het ambtelijk apparaat, dat toch de rode draad is in de publicaties van de terminator, was niets te merken. Ook was er geen spoortje van afkeer jegens het Muziekpaleis. Als relatieve buitenstaander vraag je je onbedoeld af of deze zeer kostbare uren niet beter besteed hadden kunnen worden.

Bandbreedte
We zullen je de details besparen van wat er allemaal over de luchtkwaliteit en het verkeer is gezegd. Uiteindelijk komt het vooral neer op verschillen in inzicht over aannames en schattingen. Er is geen spoor van ernstige manipulatie of verdraaiing van gegevens. Zowel de gemeente als de tegenstanders rekenen aan de voor hen gunstige kant van de wettelijke bandbreedte.

NSL
De grootste kwestie is dat de gemeente het NSL gebruikt om het plan van de juiste wettelijke kaders te voorzien en dat Van Oosten stelt dat de NSL geen heldere bestuursrechtelijke status heeft en niet toetsbaar is voor de burger. Hij zal daar ongetwijfeld een goed punt hebben, met de bouwvergunning van het Muziekpaleis heeft het weinig van doen. Het was duidelijk dat de rechter daarmee in haar maag zat. Deze materie is ingewikkeld en zo nieuw dat er nog geen jurisprudentie is. Van Oosten gaf al aan dat hij, bij een negatieve uitspraak, sowieso de stap naar de Raad van State maakt.

Dance in popzaal
Ter afsluiting een bezwaarpunt dat met enige goede wil nog wel te volgen is voor de gewone geïnteresseerde burger: kan de popzaal straks worden gebruikt voor dance?

Wijk C Komitee bestuurslid Ted Zorn becijferde dat de buitenwand-isolatie van de popzaal aanmerkelijk is verslechterd door een recente bouwkundige aanpassing, gedaan nadat het akoestisch rapport in december 2008 werd opgesteld. Deze bewering is zonder terughoudendheid publicitair ingezet door de tegenstanders, als onderbouwing voor de suggestie dat de gemeente voor veel geld een disfunctionele popzaal aan het bouwen is.

Dikke spouw
Ten behoeve van de zitting zijn door DHV-geluidsspecialist Theo Raijmakers aanvullende berekeningen gepubliceerd. Al snel bleek tijdens de zitting, dat Zorn bij de vergelijking tussen oude en nieuwe gevelconstructie bij gebrek aan data een incorrecte aanname heeft gedaan. Raijmakers gaf aan dat bij de constructiewijziging het verlies aan massa door ontbreken van beton is opgevangen met een extreem brede spouw (halve meter), meer minerale wol en zwaar gipskarton, zogenaamd diamantboard. Bij het doorrekenen van die nieuwe gevelconstructie blijkt dat bij 63 Hz (lage tonen) weliswaar de isolatie met 1 dB is verslechterd, maar bij het dominantere 125 Hz treedt een verbeterde isolatie van 4 dB op. Alles opgeteld is er op de gevels van het Vredenburg geen grotere geluidbelasting dan de wettelijk voorgeschreven 50 dB(A) te verwachten.

Uiteindelijk blijven het in deze fase slechts modellen en berekeningen. Meer kun je niet doen, zolang het gebouw er nog niet staat. Hoe dan ook, dit berichtje kan de prullenbak in.

Meer lezen
Lees hier de bezwaren die zijn geuit vanuit het Wijk C Komitee. Deze komen voor een groot deel overeen met de kritiek die door de drie stichtingen bij monde van Van Oosten wordt opgevoerd.
Lees tenslotte hier het verweer van de gemeente.

De uitspraak van de voorlopige voorziening wordt vrijdag 19 maart verwacht.

Reageer