Vergunningen

In door HB3 Reacties

De molens van de bureaucratie draaien gestaag door. Er liggen vanaf morgen een Ontwerpbestemmingsplan Stadskantoor en OV terminal en de Ontwerpbouwvergunning 1e fase Stadskantoor tot 7 april ter inzage bij de Balie Bouwen Wonen en Ondernemen, in de Neudeflat en online.
Verder een mooi stukje onvervalste overheidslogica: omdat de Overste den Oudenlaan een meer laanachtige uitstraling moet gaan krijgen, worden er 28 bomen gekapt.
En de spuikoker onder de Catharijnesingel zal worden ‘omgepompt’. Daarvoor heeft De Stichtse Rijnlanden inmiddels ook vergunning verleend. Dit ompompen is nodig omdat een deel van de spuikoker buiten gebruik zal worden gesteld en het water in de Stadsbuitengracht moet blijven stromen. De spuikoker is 5 meter breed, maar werkt passief. De buis van de ompompinstallatie wordt uiteraard veel kleiner. De aannemer zal deze in latere fase berekenen. Deze situatie zal zo blijven tot het laatste stukje herstelde singel is gerealiseerd.

Reacties

  1. Herbert

    Je bedoelt de rij grijze kantoren? Het middendeel wordt gesloopt. De gemeente neemt dat over van ING Real Estate. Het zuidelijke blok zal vermoedelijk worden herontwikkeld. Het gaat dus niet weg. De kans dat het gebouw een geheel andere uitstraling en dimensionering krijgt is groot. Wanneer daarover meer info over naar buiten komt weet ik niet. De crisis zal deze ontwikkeling niet bespoedigen.

Reageer