Denkfout

In door HB2 Reacties

In reacties op het college-besluit om te starten met de ontwikkeling op het Smakkelaarsveld, zonder dat bekend is of er de Artplex-bioscoop en UCK zullen worden gevestigd, wordt vaak gerefereerd aan het Muziekpaleis. Daar is inmiddels officieel begonnen met de bouw, zonder dat bekend is of Tivoli in het bestuur zitting zal nemen. Er is echter een onderscheidend verschil tussen beide projecten.

Het maakt voor het succes van het Muziekpaleis niet uit wie er allemaal meevergaderen en -borrelen. De afkomst van de poppetjes doet er niet toe. Mits ze slim zijn en weten wat muziekprogrammeren is. De indeling, de zalen, de faciliteiten, de technologie, uitstekende regionale/nationale bereikbaarheid (en goede naam!) liggen vast en ondersteunen een exploitatie-visie die hoofdzakelijk is gericht op uitvoering van muziek in alle soorten en maten. Of deze visie realistisch is kun je over redetwisten, maar dat is nu niet aan de orde.

Bij het Smakkelaarsveld is het probleem veel diepliggender. De locatie is problematisch, maar heeft onmiskenbaar potentie. Er is grote onzekerheid over sociale veiligheid door de ligging. Maar hoe laat je dat gebouw bruisen, hoe laat je de culturele dubbelster Vredenburg-Smakkelaarsveld schitteren?

Dat zal niet lukken door er enkel een bibliotheek met kunstuitleen in te zetten. Er moet veel meer gebeuren: een rijk palet aan culturele en educatieve functies met maximale synergie en versterking. Een echt brandpunt in de stad. Dat was ooit de wens van het college, maar wordt nu, twee weken voor de verkiezingen, opportunistisch losgelaten.

Een Muziekpaleis zal zonder Tivoli kunnen functioneren en succesvol worden. Een Bieb++ met slechts een bibliotheek die bovendien worstelt met haar maatschappelijke betekenis, kun je moeilijk een volwaardige tegenhanger noemen op de Vredenburg-Smakkelaarsveld-cultuuras.

Er is dit najaar nog één moment om deze potentieel historische blunder te repareren. Verzuimt het nieuwe college dat, komt er op het Smakkelaarsveld op zijn best een nieuw appartementencomplex met een uit zijn krachten gegroeide entree vol internetcomputers en boekenkasten. Het nieuwe Muziekpaleis staat er dan op de zo gewenste Vredenburg-Smakkelaarsveld-cultuuras feitelijk alleen voor.

Reacties

  1. Pascal

    Herbert, zou je – als je hier zicht op hebt – wellicht eens tijd willen steken in een stuk over de meningen van de diverse lokale politieke partijen over het stationsgebied? Welke partijen frustreren bijvoorbeeld altijd de besluitvorming, en welke willen vooral vooruit? Wellicht leuk, zo vlak voor de verkiezingen.

  2. Herbert

    Leuk idee, kost wel de nodige uitzoekerij. Als ik tijd heb doe ik een poging. Misschien dat er ook wel bloglezers zijn die zich geroepen voelen…

Reageer