Omgekeerde weg 2

In door HB1 Reactie

Op de prachtige site van Erik de Geus vond ik deze foto. Hier is de demping van de Stadsbuitengracht ter hoogte van het Moreelsepark begonnen.

Dit schrijft Wikipedia erover:

In 1958 gaf de Utrechtse gemeenteraad de Duitse verkeerskundige Feuchtinger de opdracht te onderzoeken hoe de binnenstad voor autoverkeer bereikbaar kon blijven. Feuchtinger kwam met een plan waarbij de gehele Stadsbuitengracht gedempt zou worden en worden vervangen voor een rondweg met een reeks parkeergarages. Door de historische binnenstad werd een oost-west en noord-zuid verbinding voorzien. Het plan stuitte op veel weerstand bij de Utrechtse bevolking. Nadat de staatssecretaris de bolwerken en wallen op de monumentenlijst plaatste, was het hele plan van de baan.

In 1962 kwam de stedenbouwkundige Kuiper met een nieuw voorstel, dat was gebaseerd op het plan Feuchtinger. Hij stelde voor de demping van de singels te beperken tot de westelijke en noordwestelijke delen. In 1965 stelde Kuiper zijn definitieve basisplan voor de binnenstad op. De gedeeltelijke demping van de singels uit zijn eerdere plan nam hij over, evenals de doorbraken door de binnenstad van Feuchtinger. Het plan van Kuiper hing samen met het plan van Bredero voor de bouw van Hoog Catharijne. Uiteindelijk stond het Rijk de gedeeltelijke demping van de singels in het noordwesten toe. Het noorden van de Catharijnesingel werd veranderd in de Catharijnebaan, een verdiepte stadsautoweg. Het westelijke deel van de Weerdsingel werd gebruikt als parkeerterrein. Van de verdere plannen voor de binnenstad van Kuiper is nooit iets terecht gekomen.

Meer hier.

Reacties

Reageer