Catharijneknoop en plein in Welstand

In door HBReageer op dit artikel

Vanochtend vergadert de Commissie Welstand en Monumenten over de Catharijneknoop en het nieuwe Vredenburgplein. Daarbij inbegrepen zijn ook het Entreegebouw, dat een aangepast ontwerp kent, met name ten aanzien van geveluitwerking en het deel Achter Clarenburg. Over de Catharijneknoop is onlangs in de gemeenteraad uitgebreid gesteggeld met als uitkomst dat de vloer deels in glas zal worden uitgevoerd. We zijn benieuwd hoe Welstand tegen deze oplossing aankijkt.
Voor een geschiedenis: zie ook deze post of de notulen van de commissie van 12 februari, 9 september 2009 en 2 februari 2008. Verslag van deze vergadering volgt over minimaal 2 weken.

Overigens is er vanavond ook weer een schouw, die niet meer zo mag heten. We verwachten dat het dempen van de bak en alle verkeersmaatregelen daaromheen een belangrijke rol zullen spelen. Voor wie het niet weet: de projectorganisatie organiseert periodiek ‘schouwen’ voor geïnteresseerden waarbij alles passeert dat in de komende maanden speelt in het stationsgebied. De laatste waren niet zo goed bezocht, maar dat kan veranderen nu het werk echt begint.

We vonden ‘schouw’ wel een mooi woord en waren er helemaal aan gewend. Infoavond is zo… wat zal ik zeggen… prozaïsch.

Reageer