Wat brengt 2010?

In Nieuws door HBReageer op dit artikel


Okay, het nieuw jaar is begonnen. Wat gaan we dit jaar zien? Hoeveel plannenmakerij wordt daadwerkelijk aannemerij? Een goed moment om vooruit te kijken.

Al eerder hebben we geconstateerd dat je bij iedere aankondiging ongeveer hetzelfde aan tijd mag optellen. Wat over een maand moet beginnen wordt twee maanden, half jaar wordt een jaar, een jaar wordt twee jaar, twee jaar vier, ga zo maar door. Er zit een grote marge op, maar gemiddeld klopt het wel. Stationsgebied kent zijn eigen Wet van Moore.

Maar laten we niet pessimistisch aftrappen. De hieronder genoemde activiteiten zijn gebaseerd op opgaven van projectbureau POS en zijn door ons goed mogelijk geïnterpreteerd naar de laatste stand van zaken, zonder er de bovengenoemde wet op los te laten.

In de programmabegroting 2010 is een paragraaf Stationsgebied opgenomen. Daarin staat een aantal doelstellingen opgesomd. Nu is dit nogal cryptisch verspreid over een drietal effectdoelstellingen. Dat staat daadkrachtig en je kunt er fijn politiek op afrekenen. Maar wat ons interesseert is wat er nu echt tastbaar gebeurt. Daarom hebben we alles op een hoop gegooid en het verdeeld in begrijpelijke groepen als zichtbaar werk en plannenmakerij.

Daar gaan we. Voor de volledigheid: PvE = Programma van eisen, FO = functioneel ontwerp, VO = voorlopig ontwerp, DO = definitief ontwerp, HOV = hoogwaardig OV, RO = ruimtelijke ordening. Kijk ook hier.

Besluiten, PvE, VO, DO:
• PvE, VO Smakkelaarsveld en Bibliotheek++
• DO HOV Vredenburg
• VO HOV Smakkelaarsveld
• VO/DO HOV Nieuwe Stationsstraat
• VO Nieuwe Stationsstraat
• Vastgoed Nieuwe Stationsstraat noord en zuid
• VO/DO Moreelsepark
• DO Catharijneknoop
• VO Stationsplein Oost
• Ontwerp inbouwpakket Stadskantoor
• Besluit eerste fase Sijpesteijnkwartier
• Besluit parkeergarage Jaarbeursplein
• Herontwikkeling Leeuwensteijn kantoor
• Knooplocatie (Rijksgebouwendienst) en Westflank-Zuid (NS Poort)
• Westflank-Noord (woningen en kantoren; NS Poort)
• PvE/FO Westpleintunnel
• VO Leidsekade
• VO/DO tijdelijke tramhalte west
• VO inrichting Croeselaan
• VO Jaarbeursplein
• VO/DO Rabobrug
• VO/DO Leidseveertunnel
• VO/DO Van Sijpesteijntunnel
• VO/DO Verlengde van Zijstweg
• VO/DO Mineurslaan noordzijde OVT

Procedures/aanbestedingen etc.:
• Vergunning Muziekpaleis/expeditietunnel
• Bestek Vredenburgknoop inclusief HOV en expeditietunnel
• Procedures onderdelen Vredenburgknoop
• Vergunning/aanbesteding Stadskantoor
• Bestek/aanbesteding herinrichting Vredenburg-noord
• RO/vergunningen nieuwe Catharijnesingel
• RO/vergunningen/bestek/aanbesteding tijdelijke tramhalte west
• Procedure bebouwing Nieuwe Stationsstraat-zuid
• Vergunning Entreegebouw/parkeergarage

Sloop en bouw:
• Bouw woonwinkelgebouw De Vredenburg
• Sloop bak en technische voorbereiding bouw Vredenburgknoop
• Bouw Muziekpaleis en expeditietunnel
• Verleggen rijbanen, sloop en dempen deel Catharijnebaan
• Conditionering Stationsplein West (kabels en leidingen)
• Conditionering Nieuwe Stationsstraat (kabels en leidingen)
• Eerste fase bouw OV-terminal
• Sloop en vernieuwing perrons
• Voorbereidingen sloop Jaarbeurstraverse en sporthal
• Sloop oprit taxistandplaats, herinrichting plateau
• Sloop parkeergarage Jaarbeursplein
• Kabels en leidingen tijdelijke tijdelijke tramhalte west

Status onzeker:
• Holland Casino
• Amrath hotel met woningen
• Wolff bioscoop
• Nul-emissiekantoor NS Poort ‘Aurora’
• Woningen Van Sijpesteijnkade

[Slag om de arm-modus aan] Hier zullen fouten in staan. Daarom de uitnodiging aan de projectpartners en POS om correcties door te geven.

Reageer