VO Stationsplein west

In door HB5 Reacties

Het nieuwtje is een beetje ondergesneeuwd, maar we willen er toch even bij stilstaan. Twee weken geleden heeft het college het voorlopig ontwerp van Stationsplein west vastgesteld. Dat plein verbindt OV-terminal, Stadskantoor, Beatrixgebouw en het Leeuwensteijngebouw met het Jaarbeursplein door middel van een enorme trappenpartij. Onder het plein is een stalling voor 5000 fietsen gepland.

Het definitief ontwerp van het plein komt naar verwachting binnen een half jaar. Tijdens een consultatieavond bleek dat het ontwerp op instemming kon rekenen maar dat het veel te stenig is. De architect moet daarmee aan de slag. Het zal neerkomen op het plaatsen van wat bomen op het acht meter hoog gelegen plein.

Tot nu toe is dat het vaste stramien. Stedenbouwkundigen presenteren hun visie. Het publiek zegt ok, maar waar is het groen? Stedenbouwkundigen kijken elkaar onbegrijpend aan maar beloven er toch rekening mee te houden. Een ding is ons de afgelopen drie jaar al wel duidelijk geworden: het zit er bij die mensen gewoon niet in. Een stad is voor hen metaal, glas en steen, klaar.

In de commissiebrief van de projectorganisatie wordt ook gesproken over fietsparkeermanagement. Het draait dan voornamelijk om de kwestie of de stallingen in het Stationsgebied gratis moeten worden. Want men voorziet toch wel grote problemen met de beheersbaarheid als een deel van de nieuwe stallingen betaald worden. De huidige parkeeroverlast zal dan niet tot het verleden behoren. Maar ja, wie gaat dat betalen?

Er komt daarom in februari een notitie fietsparkeren in het Stationsgebied. Daarin wordt ingegaan op ruimtebeslag, betaald/onbetaald, bewaakt/onbewaakt, beheerorganisatie, handhaving in de openbare ruimte en elektrische oplaadpunten voor fietsers en scooters. We zijn zeer benieuwd.

Voor de volledigheid hier nog de toelichting op het VO die de architect Kraaijvanger Urbis vorig jaar heeft gemaakt. Ze zijn nogal wat van plan met de vloer.

Reacties

 1. Utrecht zonder HC

  Stenig, glas, metaal en weinig groen, ik denk dat de stedebouwkundige die vanaf de tekentafel ontwerpt, er niet bij stil te staat hoe men er zich zal voelen.
  Zij, de stedebouwkundige zal er zelf niet hoeven te wonen en werken denk ik zo….

 2. 47 a.d.

  Ben er niet van overtuigd dat bomen op het verhoogde plein zo’n goed idee is. Wat ik wel zou toejuichen zijn van die “grasbakken” zoals op de padualaan op de Uithof. De randen zouden dan (in natuursteen) zo uitgevoerd kunnen worden dat ze tegelijkertijd dienst doen als zitelement, daar ontbreekt het namelijk volledig aan.

  Met zulke bakken kan het plein ook ingedeeld worden en looproutes worden geaccentueerd waardoor er minder noodzaak is voor al die patronen. Die zijn m.i. wel erg rommelig en psychose opwekkend.

 3. Bas

  Ik vraag me af hoe het komt dat stedenbouwkundigen zo weinig aandacht hebben voor groen. Dit zou toch juist een extra usp kunnen zijn in hun propositie? Zeker nu we meer en meer oog krijgen voor de functionele aspecten ervan. Daarnaast geloof ik filosoof Arnold Cornelis in zijn stelling dat het gevoel in de 21e eeuw revanche gaat nemen op de ratio. Als Utrecht haar positie als ontmoetingsplaats wil versterken (en haar menselijke maat als sterkte), zal het mijns inziens juist in groen moeten investeren. Zo jammer dat alles nog steeds om harde euro’s en korte termijndoelstellingen draait..!

 4. Folkert

  “Stedenbouwkundigen kijken elkaar onbegrijpend aan maar beloven er toch rekening mee te houden. Een ding is ons de afgelopen drie jaar al wel duidelijk geworden: het zit er bij die mensen gewoon niet in. Een stad is voor hen metaal, glas en steen, klaar.”
  Mooi Nieuwjaar Cynisme??
  In dat kader had men beter kunnen schrijven “Stedenbouwkundigen kijken elkaar begrijpend aan, maar…..”
  Een stad bestaat toch uit steen!!
  Al die bejubelde historische steden, Parijs, Rome, Venetië, Wenen, noem maar op, bestaan uit steen. Het oude Utrecht bestaat uit steen. Groen is een toevoeging. Weliswaar een welkome, en een door mij zeer gewaardeerde toevoeging. Maar ik krijg toch de indruk, gezien de voortdurende reacties over groen, dat het in dit log hoofdzakelijk om het verloren groen gaat. Men heeft blijkbaar het idee dat een stad hetzelfde is als een park. Op groen moet je 20, 30 jaar wachten. Steen moet je zo ontwerpen dat het direct werkt.
  Het moet hier niet gaan over wat men van stedebouwers (of is het stedenbouwers) vindt en of die nu wel of niet iets begrijpen. Het gaat om de projecten die door de heren en dames architecten ontworpen worden. Daar kunnen toch wel interessante, zinnige dingen over gezegd worden? Of onzinnige, mag ook van mij.

 5. Herbert

  @Folkert: we zullen ons best doen zinnige dingen te zeggen over niet-groen. Anderen, zoals jij, mogen dat natuurlijk ook doen. En, misschien stelt het je gerust: we zijn heel blij met toevoegingen als Muziekpaleis, bibliotheek, doorgetrokken water, een royale, frisse, moderne ov-terminal, met enige reservering ook het Stadskantoor. En het Poortgebouw kan als bold statement op onze sympathie rekenen.
  En wat de stedenbouwkundigen betreft: probeer ook zo nu en dan de hyperbool in de postings te zien. Zo zwart-wit is het natuurlijk niet. Maar het valt ons op dat het “toevoegen van groen” een vaste routine lijkt te zijn, sinds we de plannen intensief volgen vanaf maart 2007.

Reageer