College geeft go aan Bieb++

In door HB3 Reacties


Vandaag maakte het college bekend dat ze een start geeft aan de ontwikkeling van het bibliotheek-gebouw op het Smakkelaarsveld.

Even in het kort de stand van zaken. Het college gaat akkoord met de definitieve gunning aan architectenbureau Rapp+Rapp en het ontwerptraject kan van start. De verificatie is goed verlopen en het bureau krijgt de opdracht mee “dat het geen donker en somber gebouw moet worden, maar juist een uitnodigend gebouw”. Dat was namelijk het belangrijkste aandachtspunt van het publiek tijdens de consultatieperiode in mei 2008, aldus het persbericht.

Verder wordt gemeld dat Artplex en de Kunstuitleen sowieso gebruikers van het complex zullen gaan worden. Op dit moment durft het college het niet aan om ook UCK er aan te toe te voegen. De kosten die daarmee gemoeid zijn, wil het college nu niet verantwoorden en tilt het over de verkiezingen van maart heen: daar mag het nieuwe college zijn hoofd over breken. Dit maakt voor het opstellen van het programma van eisen op dit moment nog weinig uit. Op termijn natuurlijk wel. Komt het UCK er in een latere fase bij, dan gaat dat ten koste van het programma aan woningen en daarmee aan inkomsten voor de projectontwikkelaar en de gemeente.

Het gebouw zal naast bovengenoemde culturele functies ook beperkt horeca krijgen, circa 120 appartementen, autoparkeerruimte en fietsenstallingen. Door het gebouw loopt een knooppunt van de HOV.

De stichtingskosten voor de bouw van de nieuwe Bibliotheek++, inclusief woningen en parkeergarage, bedragen ruim 90 miljoen euro. De gemeenteraad wordt gevraagd een voorbereidingskrediet van 2,2 miljoen euro beschikbaar te stellen voor het doorontwikkelen van visie tot voorlopig ontwerp. Deze is naar verwachting eind 2010 klaar. Volgens de huidige planning opent de nieuwe bibliotheek in 2015. Dat is twee jaar later dan eerdere planningen van uitgingen.

Wethouder Janssen gaf in een toelichting aan dat het van groot belang is dat de bibliotheek en de openbare ruimte in samenhang worden gerealiseerd. Dat betekent dat het herstellen van de bevaarbare Leidsche Rijn, inclusief infrastructuur als HOV fly-over en voetgangersbrug, maar ook kades op werfniveau, waar boten kunnen afmeren. Van een eventuele haven wordt afgezien, de ruimte moet maximaal groen worden. De herinrichting van het Smakkelaarsveld zal in nauw overleg met Rapp+Rapp worden gedaan.

Om voldoende doorvaarbaarheid te verkrijgen voor onder andere rondvaartboten moet de huidige breedte van het water van 4 meter vergroot worden naar minimaal 6,1 meter. Dit speelt met name in de Van Sijpesteijntunnel. Daar zal een voetpad in de tunnel vervallen. Dat maakt voor de functionaliteit van deze tunnel niet uit.

Met dit besluit neemt het college ook het besluit om de grondexploitatie van het Smakkelaarsveld aan de totale grondexploitatie van het Stationsgebied toe te voegen.

Hier vind je het programma van eisen (pdf) van het Smakkelaarsveld.

Reacties

  1. Imar

    Had idd ook al bedacht dat er best een voetpad uit de Sijpesteijntunnel kon verdwijnen om zo het water te verbreden, het andere voetpad aan de tunnelrand is breed genoeg.

Reageer