Muziekpaleis in Welstand 2

In door HBReageer op dit artikel

Op 6 oktober is er in de Welstandscommissie over de laatste openstaande puntjes in verband met de bouwaanvraag van het Muziekpaleis gesproken. Het gaat nu met name nog om de detaillering van de gesloten- en de glasgevels. Hier een quote uit de notulen.

Begin citaat:

Bouwaanvraag voor de bouw van het Muziekpaleis
Aanvraag: Gemeente Utrecht, Projectorganisatie Stationsgebied
Ontwerp: Architectuurstudio Herman Hertzberger (Zie notulen 18/07 en 09/10 2007 en 07/04 2009)
Bij goedkeuring van de bouwaanvraag voor het Muziekpaleis heeft de commissie gevraagd om bemonstering van de gevelmaterialisatie. Tevens zijn aandachtpunten genoemd voor de doorwerking en detaillering van het ontwerp. De architecten geven een tussenstand van hun reactie op het commentaar van de commissie.
– De materialisatie is nog in studie; de bemonstering wordt in een later stadium gepresenteerd. Uitgegaan wordt van een afdekking van de kap met panelen van 11 x 5 meter, waarbij wordt afgezien van de decoratieve diagonale belijning.
– De glasgevel aan de oostzijde is vlakker gedetailleerd en enigszins teruggezet, waardoor het massareliëf toeneemt en de gestapelde zalen beter herkenbaar zijn.

Conclusie
De commissie is akkoord met de voorgestelde wijzigingen. Een presentatie van de bemonstering met de bijbehorende detaillering wordt afgewacht, evenals een reactie op de overige vragen – met name de betekenis van de kolommen in relatie tot de kap en de relatie van de kap met de hoofdentree; de commissie kan zich voorstellen dat de naamsaanduiding (mogelijk een lichtkrant) hierin een rol zou kunnen spelen en wacht het vervolg met belangstelling af.

Einde citaat.

Dit schreven we er eerder over, inclusief de reactie van een van de aanwezigen.

Reageer