Stadskantoor in Welstand

In door HBReageer op dit artikel

In verband met de eerste fase bouwaanvraag is het ontwerp van het Stadskantoor door de Welstandscommissie met de architect besproken op 20 oktober jl. (Door vakantie gemist, daarom even met terugwerkende kracht op het weblog gezet. HB)

Uit de notulen:

Bouwaanvraag eerste fase voor het bouwen van het Stadskantoor
Aanvraag: NS Poortontwikkeling
Ontwerp : Kraaijvanger • Urbis
(Zie notulen 29/01 en 09/09 2008)
Architect Postel licht toe dat het plan sinds de vorige presentatie aan de commissie inhoudelijk nagenoeg ongewijzigd is gebleven; de enige wijziging betreft de vide aan de westzijde, die overigens in de beleving vanuit de openbare ruimte geen rol speelt. Veel aandacht wordt besteed aan de materialisering van de gevels. De witte gevels die de buitenomtrek van het complex vormen, vragen grote paneelafmetingen met het oog op de vormgeving van de gevelopeningen met diepe neggen. Na uitgebreid onderzoek blijkt een uitvoering in polyesterelementen het meest aan het wensbeeld te voldoen en technisch verantwoord te zijn. Naden beperken zich tot de systeemlijnen, die bepaald worden door vloeren en kolommen. Een coating moet het witte, eiglanzende polyester zelfreinigende eigenschappen geven en UV-bestendig maken, maar een structureel onderhoudsprogramma zal desalniettemin noodzakelijk zijn. De vliesgevels tussen de twee torens worden uitgevoerd met zo slank mogelijke aluminiumprofielen; de kromming van de entreegevel levert een bijdrage aan de beperking van de constructief benodigde afmetingen. Het sculpturale juk dat de zuidtoren ‘draagt’ is in plaatsing, vormgeving en materialisatie verzelfstandigd. De toegevoegde, constructief noodzakelijke kolommen zijn zo slank mogelijk gedimensioneerd en in lijn met de kolommen van de stationoverkapping geplaatst om het contrast met het autonome juk zo groot mogelijk te maken. De dakopbouwen ten behoeve van installaties zijn voorzien van een eenduidige omhulling en zullen in de beleving vanaf straatniveau geen rol van betekenis spelen.

Conclusie
De commissie bevestigt haar vertrouwen in het ontwerp en adviseert positief, met daarbij de volgende kanttekeningen. Bezorgdheid wordt geuit ten aanzien van de vervuiling en duurzaamheid van voorgestelde polyester gevels; de bemonstering wordt afgewacht. Het niet in het gebouwvolume integreren van de dakopbouwen wordt betreurd en in heroverweging aanbevolen. Gevraagd wordt een voorstel voor de te verwachten naamsvermeldingen op het gebouw. De commissie ziet nadere informatie met belangstelling tegemoet.

Reageer