Helpt de Crisiswet?

In door HBReageer op dit artikel

De PvdA-fractie van de gemeenteraad stelt schriftelijke vragen aan het College over het nut van de Crisis- en herstelwet voor Utrecht, en meer in het bijzonder voor het Stationsgebied. Ze maakt zich zorgen omdat de Raad van State ernstige kritiek heeft geleverd. De kans bestaat dat de vertragingen juist toenemen door juridisch gehakketak. Wordt de wet Raad van State-proof? Goede vraag. Zijn we blij gemaakt met een dode mus?

[update:] Deskundigen hebben er in de Tweede Kamer hun licht over laten schijnen. NRC schrift er dit over. Volgens het stuk voorspellen experts ‘maatschappelijk ongenoegen, milieuschade, complicaties en verwarring. Men is er niet van overtuigd dat de kritiek van de Raad van State in voldoende mate in de wet is verwerkt. Iedereen onderschrijft de intentie om tot versnelling van de projecten te komen, maar twijfelt in alle openheid of dit ook zal worden bereikt.

Reageer