Voortgang

In door HBReageer op dit artikel

Afgelopen week was er een schouw en een persgesprek met de wethouder. Ook is er weer een aantal vergunningen afgegeven. Ik probeer even wat samen te vatten.

Er is een kapvergunning voor 40 bomen langs de Catharijnebaan afgegeven.

Op 1 september is er door B&W een milieuvergunning voor stichting Muziekpaleis Utrecht afgegeven. Tot 21 oktober in te zien op de bekende plekken. De vrijstelling in het kader van de WRO is afgegeven. De bouwvergunning wordt in november verwacht. Hoofd projectorganisatie Hutschemaekers gaf aan de bouw niet te zullen opschorten zou deze vergunning worden aangevochten. Als een voorlopige voorziening de boel stillegt, kan het werk aan de renovatie van de grote zaal wel doorgang vinden.

Op 4 september is er door Gedeputeerde Staten een vergunning aan Corio verleend voor het onttrekken van infiltreren van grondwater ten behoeve van verwarming en koeling, op locaties Vredenburg en Achter Clarenburg. In te zien tot 21 oktober op de bekende plekken.

Een sloop- en bouwvergunning voor Stationsstraat en gebouw Singelborch is afgegeven. Post over dit onderwerp volgt.

Het informatiecentrum stationsgebied zal eind van het jaar verhuizen naar het gerenoveerde Rafgebouw. De projectorganisatie volgt snel daarna.

Er is een vergunning voor de bouw van een horecagelegenheid afgegeven voor Stationstraverse 18.

Corio zal op 7 oktober geen feestelijke eerste paal slaan voor het woonwinkelcomplex. Wanneer de bouw wel zal aanvangen kon men vorige week nog niet aangeven.

In november neemt het College een besluit over de Bibliotheek++. Dan zal de toekomst van UCK ook duidelijk worden.

Het besluit of de tram westelijk of oostelijk moet komen wordt pas volgend jaar genomen.

Het werk aan de kabels en leidingen heeft enkele maanden vertraging opgelopen. Eerste kwartaal 2010 wordt dit werk afgerond. Het aankoppelen van de nieuwe kabels is een delicaat werk en zal op enkele plaatsen gebeuren en enkele weken in beslag gaan nemen. Men tracht in de drukke maand december zo weinig mogelijk stoepen en straten open te leggen.

Op 29 september is er een consultatie-avond rondom de nieuwe plannen van het Jaarbeursplein.

Zo, nu ben je weer enigszins op de hoogte.

Reacties

  1. Herbert

    En een fietsenstalling van 2500 plaatsen erbij. Het lijkt op het totaal van de fietsen niet van invloed: onverminderd een apocalyptisch landschap rondom het busstation.

  2. Anonymous

    Bouwvergunning Muziekpaleis pas in november. Dus weer 2 maanden vertraging door de ambtelijke molens ipv door aktievoerders.

Reageer