Nieuwe plankaart Stationsgebied

In door HBReageer op dit artikel

Oplettende bezoekers van het infocentrum hadden hem al in conceptversie aan de muur zien hangen: een geactualiseerde plankaart van het Stationsgebied Utrecht. Nu hebben we een definitieve versie bemachtigd en gaan we eens kijken wat ons opvalt. Prettig is dat de plannen zijn ingetekend op een satellietfoto.

De belangrijkste zaken:
1. tramhalte aan de westzijde van OV-terminal gesitueerd
2. geen gebouw op Paardenveld
3. woningen en kantoren bij Van Sijpesteijnkade zijn als ‘studiegebied’ gemarkeerd
4. aan de westzijde is sprake van een uitgestrekt verhoogd wandelgebied
5. drie nieuwe gebouwen in Sijpesteijngebied.

Hieronder plaatjes met uitleg. Neem er maar even de tijd voor, heb ik ook gedaan.


Op het Smakkelaarsveld is geen gebouw meer gepland. Het blijft eigenlijk wat het is.
De brug bij de Knipstraat is nieuw, geen verandering ten opzicht van de bekende plannen. Of Wijk-C via deze brug voor gewoon autoverkeer bereikbaar zal worden is nog niet bepaald.
De slooppanden op de kop van 1e Daalsedijk zijn als grijs blok gemarkeerd. Zou dit betekenen dat ze eindelijk worden aangepakt?
De Daalsetunnelweg is nu zo ingetekend dat het heel veel kap van volwassen bomen zal gaan betekenen. Die flauwekul willen we niet. Die weg moet strak langs het ING-kantoor, zo ver mogelijk af van de 1e Daalsebuurt. Handen af van die bomen. Ze zijn de geluid- en zuurstofbuffer voor heel veel woningen. Het is wel komisch om te zien dat er veel bomen zijn ingetekend buiten het plangebied, op plaatsen waar nu al bomen staan. Welk punt wil men hiermee maken?


We zakken een beetje af. In het oostelijke hart van het plangebied zien we een Smakkelaarsveld zonder haventje. De kleine groene ruimte wordt maximaal benut. Zuidelijk van V&D, achter de Rijnkadegarage is een klein groen plekje zichtbaar. Wat dit met het Stationsgebiedplannen te maken heeft, weet ik niet. Eerst dacht ik dat het dak van de garage Rijnkade groen zou worden, maar Google Earth leert dat het toch echt een bestaande binnentuin is.
Tegen de westgevel van V&D is een smal gebouw met woningen geplakt.
Verder is duidelijk de contour van de bebouwing van de Nieuwe Stationsstraat te zien. Een groot gebouw, deels boven perron 1, dat NS Poort wil gaan ontwikkelen. Het Stationsplein-Oost heeft geen drie kiosken meer.
In het Vredenburg-gebied zijn geen opvallende zaken.


We maken een stap naar het westen, over het station. De planvorming is in het Sijpesteijnkwartier recentelijk snel gegaan. Gebouw Aurora van NS/Poort-Evelop is weer studiegebied geworden. Ook de huizenrij Van Sijpesteijnkade is studiegebied. Dit vind ik wel bijzonder, want NS Poort geeft aan daar een zevenhoog woonblok te willen gaan realiseren. Maar dat is in dit schema onzichtbaar. Zolang dat studiegebied is wordt er niet gesloopt. Dat lijkt me zo duidelijk als wat.

Nieuw zijn Leidse blok oost, Leidse blok west en Jaarbeursplein-gebouw. Eerstgenoemde twee maken de gevelcontour van de Leidse Rijn weer volledig. Blok oost komt voor de neus van NH Hotels. Dit bedrijf heeft het trouwens moeilijk met het verdwijnen van de parkeergarage. Ze zijn met de gemeente in onderhandeling over parkeeruitwijk tijdens de jarenlange bouwput. De parkeergarage onder het Jaarbeursplein is er voorlopig nog niet.

Stationsplein-West strekt zich heel ver noordelijk en zuidelijk uit en omsluit alle hoogbouw. Dat is het donkerblauwe gebied. Merk op hoe groot dit in deze plannen is. Wat bevindt zich, behalve het busstation, daaronder? Goede vraag.

Van deze plannen is Stationsplein-West in voorlopig ontwerp, het vernieuwde autovrije Jaarbeursplein (met ondergrondse garage) komt dit najaar in voorlopig ontwerp, Stadskantoor heeft status definitief ontwerp en is in afwachting van bouwvrijstelling. In de voorbereidingen is dit het meest probleemloze gebouw tot nu toe in het Stationsgebied.

Van het Westplein is weinig te zeggen en ik heb er daarom geen afbeelding van toegevoegd.


We zakken weer wat af. Over dit zuidelijke deel is nog niet zoveel te zeggen. Het Rabobank-gebied valt officieel buiten de planvorming maar is wel ingekleurd. De reden zal de omliggende infrastructuur zijn, zoals de langzaamverkeerbrug en de HOV-routes. (Of het feit dat daar tenminste al iets is gerealiseerd…) Naar verwachting wordt dit najaar een overeenkomst gesloten over de ontwikkeling van kantoren op het Knoopterrein, net noordelijk van Rabobank. Daar zijn nu twee blokken ingetekend. Het gaat om een vrij groot complex waar Rijk, gemeente en NS Poort bij betrokken zijn.

Als je goed kijkt valt nog iets op: de tramhalte is aan de westzijde van de OV-terminal gesitueerd, aan de oostzijde ontbreekt enige aanduiding, het is daar ook veel krapper. Officieel is dit nog niet besloten, opmerkelijk!

Tussen de nieuwbouw aan de westzijde en de sporen wordt een strook onbebouwd gelaten ter breedte van een perron met twee sporen. ProRail wil kennelijk de optie openhouden om daar nog capaciteit bij te bouwen.

Het casino is nog steeds ingetekend, hoewel nog helemaal niet zo zeker is of en hoe dat gebouw daar zal komen. Achter de bioscoop is een parkeergebouw getekend. Eerder was daar sprake van een ondergrondse garage, mogelijk is deze nu volledig van de baan.


Om mee af te sluiten het contour van de Rabobrug. Merk op hoe breed deze wordt en hoe ver deze aan westzijde doorloopt en aan de oostzijde in het fietsgebouw wordt geïntegreerd. Vreemd genoeg hebben we van dat fietsgebouw nog steeds geen voorlopig ontwerp gezien. Het wordt met zijn 8000 stallingsplaatsen qua grootte een primeur voor Nederland, ja mogelijk zelfs wel een wereldprimeur.

Download de kaart (8 MB, pdf). Bron: POS.

Reacties

  1. Anonymous

    Apart om te zien dat de trambaan ter hoogte van de rabo-brug onder het spoor doorgaat, wordt leuk om te zien hoe ze dat allemaal doen zonder het treinverkeer te ontregelen….

    (ook wel apart dat de trambaan nergens meer bovenkomt)

  2. Giordino

    Plannen zien er niet verkeerd uit nu nog afwachten hoe het uiteindelijk wordt en wat realiseerbaar blijkt te zijn.
    Inderdaad appart om te zien dat de tram bij de Rabobrug onder het spoor lijkt te gaan.

Reageer