Bestemmingsplan Catharijnesingel

In door HBReageer op dit artikel

De gemeente heeft een vooraankondiging voor het bestemmingsplan Catharijnesingel gedaan. Ook is een bouwvergunning aangevraagd voor vier bruggen, de expeditietoerit van het Muziekpaleis en kademuren. Tekeningen van het gebied vind je hier.

Er zit een bestemmingsplan voor de Catharijnesingel aan te komen. Het betreft het stuk Stadsbuitengracht dat onderdeel is van de Stationsgebied-plannen. Het is het eerste plan in het Stationsgebied dat volgens de nieuwe Wro zal worden doorlopen. De laatste volgens de oude waren Stadskantoor en Entreegebouw Hoog Catharijne, waarvan de vrijstellingsprocedures zojuist zijn opgestart. Ook van OV-terminal en Muziekpaleis lopen deze nog.

Volgens de nieuwe wet moeten alle plannen en besluiten ook digitaal beschikbaar zijn. Dat maakt het bestuderen gemakkelijker. Je hoeft immers niet meer tijdens kantooruren naar de leestafels van Neudeflat, POS of Stadsontwikkeling te gaan.

Dit is de kennisgeving:

Burgemeester en wethouders van Utrecht maken conform artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) bekend dat het bestemmingsplan Catharijnesingel wordt voorbereid.
Het plangebied van het bestemmingsplan “Catharijnesingel” is gelegen in het gebied tussen het stationsgebied Hoog Catharijne en de historische binnenstad en bestaat uit de huidige Catharijnebaan, Catharijnesingel, Catharijnekade, Rijnkade en Willemsplantsoen.
Het bestemmingsplan Catharijnesingel maakt het herstel van de Catharijnesingel en enkele daarbij behorende verkeersknooppunten planologisch-juridisch mogelijk.
Gelet op het overleg met de vooroverlegpartners en de aard van het genoemde bestemmingsplan is er geen aanleiding om een onafhankelijke instantie, zoals genoemd in artikel 1.3.1 Bro, in de gelegenheid te stellen advies uit te brengen.
Het bestemmingsplan zal naar verwachting ter inzage worden gelegd als ontwerp in de tweede helft van het 3e kwartaal van 2009.
Voor meer informatie over deze kennisgeving kunt u contact opnemen met de afdeling Stedenbouw en Monumenten van de gemeente Utrecht op telefoonnummer 030 – 286 02 81.

Reageer