The final verdict

In door HBReageer op dit artikel


Ok, dus hier draait het om. De oude jury mag zelfs in een aangepaste samenstelling het werk doen dat het de eerste keer heeft verzuimd. Als Bob niet meer wil, geen probleem. Maar misschien stapt hij over zijn gekrenkte trots en grijpt hij deze kans met beide handen om Rapp+Rapp ondubbelzinnig naar positie 1 te calculeren. Die bevinding moet dan wel ‘op transparante wijze tot uitdrukking worden gebracht’.

Ze hebben het rekenwerk aan de projectleider van de gemeente overgelaten en konden zich uitstekend in zijn uitkomsten vinden, zonder deze te verifiëren. De plusjes- en minnetjes-rapportage ligt er nog. Daar moeten wat rapportcijfers aan worden geknoopt. Niet moeilijk, dat kan een vervanger van Bob van Reeth ook prima doen. En mogelijk komt er dan het kasteel van Rapp+Rapp uit, maar dat hoeft niet per se. En als er dan wat anders uit komt, kan Rapp er niet zoveel meer tegen inbrengen. Als er Rapp uit komt, kan VMX er ook weinig tegen inbrengen, want het Hof heeft de eis van VMX dat de gemeente moet vasthouden aan de gunning, verworpen.

Dit zo overziend denk ik niet dat de uitspraak zo slecht is. Tijd is er toch al verloren. Met een beetje goede wil is een nieuwe rapportage binnen enkele weken te doen als iedereen terug is van vakantie.

Blijft alleen de vraag: hoeveel openheid wil de gemeente nu betrachten bij deze scores? Hoeveel inzage wil ze geven? Hoe kwetsbaar zal ze zich opstellen? Ik denk dat alleen echte transparantie, in combinatie met een driedubbel-check de route is om uit dit moeras te komen.

Reacties

  1. Imar

    Die vertaling naar cijfers kan natuurlijk wel wat geharrewar opleveren; is 'mooi vormgegeven' een 8 of een 9 waard, en wat is dan het verschil met 'prettig vormgegeven'? Het wordt sowieso een politiek werkje, dat rapport, ik reken er niet op dat het erg snel klaar is…

Reageer