Afko's

In door HBReageer op dit artikel

Ook altijd al willen weten wat er in al die Stationsgebied-stukken staat? Dat kan nu! Met de handige BOUWPUT UTRECHT AFKORTINGEN WIJZER®!

Geen enkel document heeft nu nog geheimen voor u! Nu kunt u meepraten! Zonder met uw ogen te knipperen zult u dingen kunnen zeggen als: “Gelukkig is het dankzij de geactualiseerde BPO nu in fase VO, want zonder de aanpassingen van de optimaliseringsdoelstelling zaten we vast aan het oude PvE, terwijl de onrendabele top van de GREX alsmaar stijgt.”

[update 28 juli] Met hulp van bloglezers is de lijst gecontroleerd en aangevuld. Dank allemaal!

4DO – adviesbedrijf met die naam of vier-directeurenoverleg (sinds samenvoeging Stadsontwikkeling en Grondbedrijf zijn er nog drie over: Leidsche Rijn, POS, Stadsontwikkeling)
ALU – Actieplan Luchtkwaliteit (2008)
APS – afstemming programmering Stationsgebied
Art. 19 – een artikel uit de WRO dat wijzigingen van bestemmingsplannen behandelt
BERAP – bestuursrapportage
BIO – bilaterale intentieovereenkomst
BLVC – bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie
BOO – bilaterale ontwikkelovereenkomst
BPO – bilaterale projectovereenkomst
BRU – bestuursregio Utrecht (Utrecht en naburige gemeenten)
BVO – bruto vloeroppervlak
BU – dit weblog
CEPEZED – een architectenbureau dat zo heet
CHER – cultuurhistorische effectrapportage
DIV – dienst informatievoorziening
DO – definitief ontwerp
DRO – definitief ruimtelijk ontwerp
EER – economische effectrapportage
FO – functioneel ontwerp
GIRAGOMO – complex van Gilden-, Radboud-, Godebald- en Moreelseparkkwartier
GREX – grondexploitatie
GU – gemeente Utrecht
GUO – gemeenschappelijke uitvoeringsorganisatie
HC – Hoog Catharijne, afhankelijk van context ook Holland Casino
GWW – grond, wegen, water
HH – Herman Hertzberger
HOV – hoogwaardig openbaar vervoer
IBU – Ingenieursbureau Utrecht
ICS – infocentrum Stationsgebied
ICT – informatie- en communicatietechnologie
ING REIM – ING Real Estate Investment Management
IOR – inrichting openbare ruimte
IPvE – integraal programma van eisen
JBP – Jaarbeursplein
K&L – kabels en leidingen
K&R – kiss & ride
KFN – Kantorenfonds Nederland, onderdeel van ING REIM
MPV – meerjarenplan vastgoed
NSP – Nieuw Sleutel Project (VROM)
NSV – NS Vastgoed, tegenwoordig NS Poort
OVT – OV-terminal
OZB – onroerend zaakbelasting
POS – Projectorganisatie Stationsgebied
PvE – programma van eisen
Raadscie – Raadscommissie
RAW – stelsel van juridische, administratieve en technische voorwaarden voor het samenstellen van bouwcontracten in de gww
RGD – Rijksgebouwendienst
RIA – raadsinformatieavond
RvS – Raad van State
SPvE – stedenbouwkundig programma van eisen
SRN – Stichting Recreatietoervaart Nederland (i.v.m. inundatie Catharijnesingel)
SSL – Stichting Stop Luchtverontreiniging
TPO – tripartite overeenkomst
UAV – uniforme administratieve voorwaarden (voor de uitvoering van o.a. bouwwerken)
UCK – Utrechts Centrum voor de Kunsten
UOK – uitvoeringsovereenkomst
VAT – voorbereiding, administratie en toezicht (?)
V&T – voorbereiding en toezicht
VO – voorlopig ontwerp
VRU – veiligheidsregio Utrecht
VVO – verhuurbaar vloeroppervlak
WKO – warmte- en koudeopslag
WOZ – waardering onroerende zaak
WRO – oude wet ruimtelijke ordening
Wro – nieuwe wet ruimtelijke ordening

Reacties

 1. Maarten

  VAT?
  Afhankelijk van de context, maar wellicht Voorbereiding, Administratie en toezicht (ook bekend als VTU of V&T)

  Naast WRO misschien ook Wro (de nieuwe) opnemen?

 2. Coen

  IOR = (afdeling) Inrichting Openbare Ruimte

  NSV = NS Vastgoed

  GUO = gemeenschappelijke uitvoeringsorganisatie (in dit geval Prorail en de Gemeente inzake de OVT)

  in dezelfde categorie: UOK =
  Uitvoeringsovereenkomst (in ditgeval tussen Rijk – gemeente Utrecht)

 3. Rob

  VAT is in Angelsaksische landen de afkorting voor Value Added Tax, BTW dus. Maar heeft hier niets mee te maken, of zouden de genoemde miljoenen euri incl./excl. BTW zijn?

 4. Anonymous

  4DO – adviesbedrijf met die naam
  Dit kan in gemeentelijke stukken ook het Vier DirecteurenOverleg zijn.
  Al zijn het er sinds samenvoeging Stadsontwikkeling en Grondbedrijf feitelijk nog 3 over (Leidsche Rijn, POS, Stadsontwikkeling)

 5. Coen

  Om het geheel compleet te maken toch nog even verder gezocht: SRN = Stichting Recreatietoervaart Nederland (ivm bevaarbaarheid catharijnesingel)

 6. Herbert

  ^^ Nu je het zegt… ik heb er eerder dit jaar iets over geschreven maar het was al weer weggezakt.

Reageer