Crisisproof?

In door HBReageer op dit artikel

In het tijdschrift Binnenlands Bestuur legt Albert Hutschemaekers, hoofd projectorganisatie, uit dat het met de zakelijke aantrekkelijkheid van het stationsgebied wel snor zit.
Blijkbaar is het nodig om over dit onderwerp even wat publiciteit te zoeken. Hier een ander [artikel] uit Vastgoed Journaal, waarin hij ook aan het woord komt, met een financiële samenvatting van het project. Daarin lezen we, naast de geruststellende woorden van de gemeente:

Hoofd onderzoek Ruben Langbroek van vastgoedadviseur Jones Lang Lasalle onderschrijft de mening van de gemeente dat het Utrechtse stationsgebied op termijn een interessante vestigingslocatie blijft. ‘Maar de vastgoedbel loopt leeg. De gemeente zou moeten kijken hoe realistisch de gebruikte getallen en planning nog zijn.’

Van dat realisme kon men gisteren in de commissievergadering een aardig beeld krijgen. Wethouder Janssen bleef rustig onder een [storm van kritiek] over zowel de hoogte van het extra krediet voor het Muziekpaleis als het niet tijdige informeren van de raad. Al in november, toen de keuze van bouwteampartner Heijmans werd gemaakt, was al duidelijk dat het oorspronkelijk krediet onvoldoende zou zijn. Dat was een uitgelezen moment geweest om aan de bel te trekken, meenden veel partijen. Ook is men unaniem boos over het moeten nemen van een beslissing met de rug tegen de muur. Want het alternatief, plan aanpassen of afblazen, is bepaald onaantrekkelijk, gezien het verlies aan prestige en de enorme kosten en vertraging die dat met zich mee zal brengen. Benieuwd of er aanstaande dinsdag, als de financiering van het Muziekpaleis op de raadsagenda staat, nieuw vuurwerk te verwachten is, of dat de raad, onder luid protest, alsnog zijn zegen zal geven.

Overigens is nu wel duidelijk dat de oplevering van eind 2012 ook intern niet meer als realistisch wordt beschouwd. Tijdens de schouw afgelopen dinsdag sprak de verkeerspecialist dat men uitgaat van oplevering van gebouw en knoop in medio 2013. Janssen probeerde dat gisteren nog weer terug te draaien, maar dat was in mijn ogen een krachteloze vertoning. Misschien is het mogelijk dat als de bouw voorspoedig verloopt het mogelijk is in een nog onafgebouwd gebouw een concert ter ere van de Vrede van Utrecht te organiseren. Maar bouwprojecten tenderen nu eenmaal naar vertraging en niet naar versnelling. Niet echt waarschijnlijk dus.

Reageer