Bestuursrapportage in Commissie

In door HBReageer op dit artikel

De raadscommissie Stad en Ruimte buigt zich tijdens de vergadering vandaag over de nieuwste [bestuursrapportage Stationsgebied], ook wel berap genoemd. Een belangrijk onderdeel daarvan zijn de financiën. Het college vraagt de raad in te stemmen met hoofdstuk 2.3 en de grondexploitatie. Ook de continuering Projectorganisatie Stationsgebied tot en met 2012 is erin verwerkt.

Deze jaarlijkse rapportage kent een financiële onderbouwing waarin de grondexploitatie een grote rol speelt. In gewone-mensentaal: wat hebben we als gemeente in de aanbieding en wat kunnen we er voor krijgen als we het (laten) bebouwen, verhuren of verkopen. In de aanbeveling staat: “Ten opzichte van voorgaande jaren is de besluitvorming explicieter gemaakt en beperkt tot de twee zaken waar de raad een besluit over dient te nemen (programmatabel en grondexploitatie). Dit is conform de aanbeveling van de Rekenkamer.”

A propos Rekenkamer. De [Utrechtse Rekenkamer] heeft de communicatie rondom het stationsgebiedproject onderzocht. In de aanbevelingen staat dat er het nodige te verbeteren is. Het college en POS vinden daarentegen dat het allemaal prima loopt en schuiven zowel de conclusies als de aanbevelingen terzijde. Het rapport is op 18 juni in een Raadsinformatieavond toegelicht en wordt op 30 juni in de Raadscommissie Stad en Ruimte besproken. Ik bespreek het binnenkort zelf ook en post volgt.

Hier voor de volledigheid nog even wat recente geldlinkjes: [Muziekpaleis], [Raf/Staffhorst] en [POS]. Over de extra kosten van het Muziekpaleis is aanstaande donderdag een ingelaste Raadsinformatieavond. Aanvang half 8.

Reageer