Stadskamer beter

In door HBReageer op dit artikel

Omdat ik de Raadsinformatieavond online heb gevolgd en de beeldregie in het stadhuis slechts hoofden toonde en de powerpoint-presentatie en de 3D-film negeerde, probeer ik onder woorden te brengen wat ik hoorde. De beelden zullen nog wel volgen via POS of Corio.

Het grootste nieuws kwam wat mij betreft van Corio, bij monde van Gert-Jan Dousi, manager herontwikkeling van Hoog-Catharijne. Ze zijn flink aan het herontwerpen van de Stadskamer, het gebouw dat boven de singel is gepland, ook wel overkluizing genoemd. Ze hebben zich de kritiek ter harte genomen. Ze willen het glazen gebouw veel minder laten opvallen, transparanter maken. Het gebouw zal ook de routes langs het water betrekken in het ontwerp, een betere verhouding bieden tot de interne wandelroutes (oost-west). Wel zal het dak opvallender worden.

Albert Hutschemaekers, hoofd projectorganisatie, kon ook melden dat de boogde bebouwing aan de Rijnkade, een gebouw met woningen tegen de V&D aangeplakt, er mogelijk niet meer van komt. Men heeft een grote voorkeur om de singelcontour helemaal door te trekken tot aan de overkluizing. Het ‘voorzetgebouw’ zou een vreemde onderbreking betekenen. Dat betekent dat de Rijnkade toch bomen op een brede stoep zal gaan krijgen. Een goede zaak. De woningen zullen elders in het stationsgebied gerealiseerd moeten worden.

Voor mensen die denken dat er aan de oostkant van de singel nog een fietsroute zal gaan komen is er geen hoop. Hutschemaekers bevestigde opnieuw de ruimtelijke onmogelijkheid daarvan. Fietsers zullen twee keer moeten gaan oversteken. Maar de verkeerslayout zal een stuk logischer worden dan het nu is, dat staat als een paal boven water.

Het definitieve ruimtelijke ontwerp van de Catharijnesingel zal binnenkort op de agende van de commissie Stad en Ruimte worden gezet. Het nieuwe ontwerp van de Catharijneknoop volgt in een later stadium. Na de zomer, denk ik.

Reageer