Van Sijpesteijnkade krijgt support

In door HBReageer op dit artikel


Zou sloop van de Van Sijpesteijnkade nu een van die gevoelige punten zijn waar het ‘demissionaire’ college nu liever geen besluit over neemt? Hoe dan ook, Harm Janssen heeft vandaag naar aanleiding van een motie van D66, GroenLinks, SP en Groep Mossel gezegd dat er geen besluit wordt genomen totdat de Raadsinformatieavond (nu) en bespreking in de Raadscommissie Stad en Ruimte achter de rug zijn.

ProRail heeft een sloopvergunning aangevraagd dat het hele rijtje betreft, met uitzondering van het pand dat net achter de monumentale boom schuil gaat. NS Poort wil het gehele gebied gebruiken voor ontwikkeling van kantoren.

Je kunt de tekst van de motie onder andere [hier] lezen. Het is geen motie die ons de adem beneemt, maar er spreekt wel erkenning uit voor een legitiem streven. Janssen lijkt me niet de man om sentimenteel te doen over het verdwijnen van dit rijtje, maar misschien dat vele stemmen en partijen nu eens wel kunnen leiden tot een aanpassing van het Masterplan. Aan de andere kant, het Masterplan schrijft helemaal niet exact voor wat er op elke vierkante meter moet komen. Dus wat aanpassen?

Misschien kan worden gekomen tot een deal waarbij NS Poort wel de vierkante meters kan realiseren maar daarbij het rijtje integreert tot een architectonische noviteit. De grote zaal van Vredenburg krijgt immers ook een nieuw leven. Het kan wel, als je maar wilt.


Overigens, aan de andere kant van het westelijke gebied wordt momenteel een drie verdiepingen tellend [noodgebouw], dat door Rabobank werd gebruikt, neergehaald. Op 1 juni moet het terrein leeg opgeleverd zijn. ProRail wil daar een deel van het busstation en mogelijk een tramhalte gaan realiseren. Geen verlies aan erfgoed door de sloop van dit gebouw…

Reageer