Stadskantoor stapje verder

In door HBReageer op dit artikel

Het college heeft deze week een klap gegeven op het DO (definitief ontwerp) van het casco van het Stadskantoor. Hoe het gebouw eruit gaat zien is genoegzaam bekend. Van de inbouw is een VO (voorlopig ontwerp) vastgesteld. Nieuwe beelden hebben we (nog) niet, alleen wat nieuws over de voortgang van dit grote project.

Terwijl alle aandacht uitgaat naar ontwikkelingen aan de oostzijde van het station, wordt in stilte hard doorvergaderd en getekend aan een van de grootste stadskantoren die Nederland zal gaan tellen: er komen 2500 werkplekken op in totaal 60 duizend vierkante meter.

De gemeente huurt het gebouw voor tientallen jaren van NS Poort, de grondeigenaar, die de ontwikkeling op zich heeft genomen. De Europese aanbesteding van de bouw gaat deze zomer van start. Over de architect hoeft gelukkig niet meer te worden gesteggeld. Dat is Kraaijvanger Urbis, die in het stationsgebied een smakelijk belegde boterham verdient omdat ze ook het bestuurscentrum van Rabobank op hun naam hebben.

Wat zich weinig mensen zullen realiseren is dat het stadskantoor net zo hoog wordt als de nieuwe Rabobank. Ga maar naar buiten en zie de twee kranen aan de Croeselaan, die nu zo’n beetje op hoogte zijn, boven alles uittorenen. Projecteer dat maar naar de lege ruimte tussen spoor en Mineurslaan.

Het persbericht noemt het heel braafjes “Het Stadskantoor is vanaf 2012 een belangrijk herkenningspunt in het Utrechtse stationsgebied.” Dat zou moeten luiden: “De bouw van het Stadskantoor zal in 2010 menigeen in verwondering doen omhoog kijken. Ze zullen er een joekel van een gebouw zien verrijzen.”

Utrechters kunnen straks voor bijna alle gemeentelijk diensten op één plek terecht. In het gebouw komen Accountantsdienst, Dienst Burgerzaken & Gemeentebelastingen, Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling, Stadsontwikkeling, Dienst Wijken (deels), Dienst Stadswerken (deels), Gemeentelijke Geneeskundige & Gezondheidsdienst (GG&GD), Dienst Ondersteuning, Bestuurs- en Concerndienst, Projectbureau Leidsche Rijn, Projectorganisatie Stationsgebied en college van burgemeester en wethouders. Niet alle diensten of onderdelen gaan mee naar het Stadskantoor. Wijkbureaus en de onderdelen van Stadswerken op de Cartesiusweg blijven waar ze zijn.

Op dit moment is men bezig met een inpassingsplan. Daarbij is de samenwerking tussen organisatieonderdelen maatgevend, onafhankelijk van de dienst. Zo kort mogelijke lijntjes dus. Dit plan en het DO van het interieur worden nog voor de zomer gepresenteerd.

De entree komt op het verhoogde stationsplein west. Voor de medewerkers komen onder het gebouw 2200 fietsparkeerplaatsen en 270 parkeerplaatsen. (Menige ambtenaar wordt zo uit de comfortabele auto gedwongen.) Onder Stationsplein West komen overigens 5000 openbare fietsparkeerplaatsen.

Reageer