Nieuw gebied: Sijpesteijnkwartier

In Nieuws door HB2 Reacties


Op 31 maart en 3 april komt het voorstel tot de tracéwijziging van de tram aan de orde in de raadscommissie Stad en Ruimte. Dit voor het stationsgebied toch wel belangwekkende onderwerp wordt op 26 maart in een raadsinformatieavond behandeld. Als bewoner of belanghebbende kun je dan je zegje doen.

Om het beter te begrijpen kun je je verdiepen in een aantal recente plandocumenten. Allereerst is er het [raadsvoorstel] en een [kaartje]. Ook interessant is de [commissiebrief] over gebouw Cranenborch. Dit gebouw moet voor 33 miljoen worden aangekocht en gesloopt om de plannen te kunnen realiseren.

Maar het aardigste document is het kersverse [rapport] “Van Sijpestijnkwartier en verder”.


Uit dat rapport kun je opmaken dat er aan de westkant van het station veel meer aan de hand is dan de louter het vinden van een nieuwe route voor de tramrails. De projectorganisatie heeft zich volop gestort op de planvorming van wat is gaan heten het Van Sijpesteijnkwartier: het gebied dat wordt begrensd door de grote grijze blokkendoos van ING (gebouwen Leeuwensteijn, Cranenborch en Van Sijpesteijn), Beatrixgebouw, Croeselaan, TPG/SNS/Reaal-kantoren en de heropende waterloop van de Leidsche Rijn. In oude stukken wordt het als NH-kwartier aangeduid.


Er zijn nieuwe bebouwingscontouren zichtbaar die afwijken van het structuurplan uit 2006. De Croeselaan loopt dood bij het plein en er ontstaat een verlengde Damstraat. De kop van Lombok en Van Sijpesteijnkwartier worden stedelijk meer een eenheid, slechts gescheiden door het water.


Het verdwijnen van een flink stuk uit het grote grijze blok aan de Mineurslaan moet worden gecompenseerd. Als ik het rapport goed begrijp wordt gebouw Leeuwensteijn daarvoor ‘uitkragend’ verhoogd. Deze uitkragende, overhangende bouw wordt kenmerkend voor dat gebied. Je ziet het in extreme mate bij het Stadskantoor en er is aan het plein ook een kantoorgebouw geprojecteerd met overhang. Het is een manier om bouwvolume te creëren zonder de straat- en pleinruimtes teveel te belasten.

Maar goed, dit zijn alleen nog maar ideeën. Hier moet nog heel veel inspraak overheen…

De genoemde docs kun je overigens ook op cu2030 [vinden].

Reacties

  1. Ill-b

    Leuke plannen, maar een paar punten. Waarom geen bebouwing bóven de tramlijn, zodat er een groter Jaarbeursplein ontstaat. Hier kan je b.v. weer evenementen/concerten organiseren, die het gebied verlevendigen. Verder is het naar mijn idee toch zonde dat er een hoogbouwlimiet is. Hoger (dan de Dom?) bouwen zorgt voor meer ruimte op het straatniveau…

  2. Pwna|d

    iemand enig idee wat er gaat gebeuren met de fietstunnel die onder het westplein loopt? Volgt min of meer hetzelfde tracé als de toekomstige westpleintunnel…

Reageer