Zienswijzen OV-terminal

In Nieuws door HB2 Reacties

Tijdens een vrijstellingsverzoek in het kader van Artikel 19, WRO, kan iedereen zienswijzen kenbaar maken. Dat is met groot enthousiasme gedaan bij de OV-terminal. Dat viel ook wel te verwachten bij zo’n [immens project]. Hieronder staat een link naar een recent gemeentelijk document met daarin de kanttekeningen van Rabobank, Jaarbeurs, Beatrix Theater, NS Poort, Rover en wat particulieren.

Zou ik toch bijna de drie stichtingen van de terminator vergeten. Uiteraard zijn ze weer van de partij. De Utrechtse rechtbank en de Raad van State zouden kunnen overwegen kantoortjes te openen in het stationsgebied: er komen heul veul vergunningaanvragen aan.

Op pagina 1 staat dat het college alle 34 pagina’s zienswijzen ongegrond verklaart. Niet zwaarwegend genoeg. Oordeel [zelf].

Reacties

  1. Herbert

    ^^ Het Beatrixtheater/gebouw heeft zelf een prachtig dak om dit te realiseren! Ook die enorme grijze gevels kunnen wel wat fris groen gebruiken. Goed idee! Scheelt ook in de ventilatieluchtkwaliteit van het Beatrixtheater met al die geparfumeerde, zwetende musicalbezoekers.

  2. Anonymous

    Onderstaande moet jouw hart sneller doen kloppen, Herbert. Het Beatrixtheater vraagt zich af of er een groen dak gemaakt kan worden:<>19. Onderzoek naar alternatieven?Beatrix Theater vraagt zich af of er studies zijn verricht naar de te verwachten aantasting van de huidige luchtkwaliteit in het gebied rond de geplande OVT. Voorts vraagt zij zich af of onderzoek is verricht naar de mogelijkheden om het project uit te voeren in een meer duurzame oplossingsrichting, met als doel om in en rond het stationsgebied tot een luchtkwaliteit te komen die gelijk aan of zelfs beter is dan de bestaande situatie. Vraag is ook of er onderzoeken zijn verricht naar de gevolgen van het huidige plan voor de ventilatielucht en/of andere oplossingen voor bijvoorbeeld het dak (een sedumdak heeft positief effect op de kwaliteit van de ventilatielucht).<>Gemeentelijke reactie<>Een luchtkwaliteitsonderzoek heeft plaatsgevonden en het rapport en de conclusies daarvan hebben ter inzage gelegen. Het plan kan doorgang vinden. Zie ook reactie op zienswijze 10. Er is geen onderzoek verricht naar de ventilatielucht buiten de terminal. De OVT op zich geeft immers geen luchtverontreiniging en eventuele bedrijven met uitstoot moeten voldoen aan geldende (milieu)regelgeving (zie reactie op zienswijze 18). Alternatieven voor het dak zijn in het kader van het ontwerp onderzocht en de bevindingen zijn meegenomen in het ontwerp van de terminal.<>

Reageer