Basistoervaartnet

In door HBReageer op dit artikel

Wat zeg je nou? Basistoervaartnet. Het hoofdnet van waterwegen waarop plezierbootjes zich door Nederland verplaatsen. Zojuist is de Nieuwe Beleidsvisie RecreatieToervaart Nederland 2008 – 2013 verschenen.

Ja leuk, maar wat moeten wij ermee? In dit rapport tonen de Stichting Recreatietoervaart Nederland (SRN) en de provincies een lijst van 130 knelpunten die tot 2013 moeten worden opgelost. Eentje daarvan bevindt zich midden in Utrecht.

In dit rapport staan vaarwegen, doorvaartmaten en een overzicht van de ‘fysiek nautische knelpunten’ per provincie. Het rijk heeft in het kader van het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) tot 2013 ruim 30 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de verbetering van het basistoervaartnet. Provincies, gemeenten en waterschappen dragen ook bij aan het oplossen van knelpunten op het basistoervaartnet.

Een van de knelpunten is de Oude Gracht. Bootjes kunnen niet lekker doorvaren van de Vecht naar het zuiden. Nu de Catharijnesingel wordt hersteld komt er een ‘veilige scheiding van beroeps- en pleziervaart’ en wordt de stad Utrecht een aantrekkelijk doel op de drukke vaarroute Gorinchem – Muiden. Dat zegt zijn de voorzitter van de SRN.

Zo heb ik het nog niet bekeken. Kennelijk wil het noord-zuidverkeer graag via de Vecht de singel op en dan afslaan, de Leidse Rijn op om vervolgens via het rustige Merwedekanaal de route zuidwaarts te vervolgen. In plaats van eindbestemming wordt Utrecht een tussenstop.

Dat betekent dat het op de singeltrappen bij het Muziekpaleisgebouw extra leuk wordt! Met een biertje in de hand kijken naar al die vutters die op de eerste warme lentedag zich met hun glimmende sloepen verdringen voor een aanlegplaats. Weer eens wat anders dan die tobbes vol lamme studjes op de gracht. Volle kracht vooruit, hoezee!

Hebben die motorsloepen trouwens EUR-5 motoren? Even een puntje van aandacht, meneer De Weger.

Reacties

  1. Hans

    Jaja, via de Leidscherijn, dus onder de spoorlijnen door, langs de zaagmolen De Ster, naar het Merwedekanaal?Fiets even door de Sypesteintunnel, dan ken je de maximale doorvaarthoogte. Ik denk dat alle huurschepen uit Nieuwegein en Loosdrecht hoger zijn?

  2. Herbert

    Zodra ik het rapport heb kunnen bemachtigen zal ik eens op zoek gaan naar wat er over dat obstakel wordt gezegd. Maar een motorsloep moet er gemakkelijk langs kunnen, net als de rondvaartboten, zeker als de boel verbreed is. De doorvaarthoogten van de nieuwe bruggen op de singel wordt 2,20m uit m’n hoofd. Dat zou genoeg moeten zijn voor de pleziervaart die nu ook al op de singels is.

Reageer