Lombok vooruit

In door HBReageer op dit artikel

Gisteren is er weer wat meer duidelijkheid gekomen over de toekomst van de kop van Lombok, een stuk terrein dat al lange tijd braak ligt, net buiten de officiële grenzen van het stationsgebied.

Enkele weken geleden werd bekend dat de bouw van Ulu moskee in maart zal beginnen, nu is ook uitgelegd door middel van een persbericht hoe het met de de rest van het terrein vordert.

Hier volgt het bericht integraal.

Bouwfonds Ontwikkeling en de gemeente Utrecht zijn het op hoofdlijnen eens over de financiering van het bouwplan op de Kop van Lombok. Dit plan bestaat uit een woon- winkelcentrum, een ondergrondse parkeergarage met 230 parkeerplaatsen en een nieuw plein. De start van de bouw staat gepland voor 2010. Op de Kop van Lombok komt ook de nieuwe Ulu Moskee. Het gebied ligt tussen de Vleutenseweg, de Damstraat en het Westplein.

Bouwfonds Ontwikkeling en de gemeente hebben afgesproken dat zij beginnen met de uitwerking van het schetsontwerp tot een bouwplan. Op de Kop van Lombok komen circa 110 koopappartementen, verdeeld over twee complexen, ongeveer 3800 m² commerciële ruimten (winkels, bedrijfsruimten en horeca) en een ondergrondse parkeergarage van twee lagen voor 230 parkeerplekken. Bouwfonds Ontwikkeling wil in 2010 starten met de bouw. De eerste woningen kunnen dan medio 2012 worden opgeleverd. Wethouder Robert Giesberts is blij dat partijen elkaar weer hebben gevonden: ”Goed dat we na een lange periode van onzekerheid nu weer voortvarend verder kunnen met de ontwikkeling van dit gebied.”

Een eerder schetsontwerp uit 2006 kon niet op draagvlak bij omwonenden rekenen. Zij vonden de voorgestelde bouw te hoog en te massief. Op initiatief van wethouder Giesberts is toen een klankbordgroep ingesteld om advies uit te brengen aan het college. De klankbordgroep Kop van Lombok bestaat uit vertegenwoordigers van de wijk West: Wijkraad West, Ulu Moskee, Stichting Trek Lombok door tot het Spoor, Initiatiefgroep Bevaarbare Leidsche Rijn, Winkeliersvereniging Lombok en individuele bewoners uit de wijk.

Het huidige schetsontwerp is gebaseerd op het advies dat de klankbordgroep in 2007 aan het college heeft uitgebracht. De gemeente betrekt de klankbordgroep de komende tijd bij het uitwerken van het schetsontwerp tot een bouwplan en bij de inrichting van de openbare ruimte, waar ook pleinen deel van uitmaken. Het college vindt participatie bij ruimtelijke plannen van groot belang en wil belanghebbenden in de toekomst eerder en intensiever betrekken bij het proces.

Begin dit jaar heeft het bestuur van de Ulu Moskee laten weten dat de nieuwbouw van de Ulu Moskee op de Kop van Lombok naar verwachting in maart 2009 start. De nieuwe moskee komt pal tegenover de huidige moskee te liggen. De oplevering van de nieuwe moskee is voorzien in september 2010.

Kunstenaars uit de wijk hebben sinds het najaar 2005 kunstwerken aan het hekwerk rondom het braakliggende terrein van de Kop van Lombok gehangen. En vanaf het voorjaar van 2008 hebben vrijwilligers uit Lombok daar een tijdelijke tuin aangelegd. Het is de bedoeling dat deze voorzieningen in stand worden gehouden, zolang de bouw dat toestaat.

Reageer