Artplex

In door HB1 Reactie

Het Utrechts Centrum voor de Kunsten (UCK) en Artplex (voortzetting van ’t Hoogt) zouden allebei onderhuurder kunnen gaan worden bij de bibliotheek op het Smakkelaarsveld.

Het UCK moet weg van het Domplein maar of ze definitief naar het Smakkelaarsveld gaat, staat nog niet vast. Er is wel een intentie, maar het zal ervan afhangen of ze de locatie kunnen betalen. Voor Artplex bestaat minder onzekerheid, maar daar doemt weer een ander probleem op: het is namelijk in concurrentie met commerciële exploitanten. Jos Stelling om precies te zijn, eigenaar van Springhaver en het Louis Hartlooper Complex. Hij is not amused bij het vooruitzicht van de komst van Artplex en heeft al in interviews en brieven aan de politiek zijn ongenoegen geuit. In de Commissiebrief van 9 december jl (zie link hieronder) wordt onder punt 8 gesproken van een onveranderde subsidiehoogte en een kostprijsdekkende huur in de nieuwe situatie. Lees: de huur gaat omhoog, ofwel Stelling moet zich niet zoveel zorgen maken.

Ik geef voor geïnteresseerden links naar wat relevante documenten:
Commissiebrief inzake Artplex (dec ’08)
Rapport Helt filmhuis voorbij (2002)
Reactie Stelling op dat rapport (2002)
De komende maanden zal dit onderwerp wel weer op de agenda van de Raad terugkomen, als de stichting Realisatie Artplex zijn huiswerk heeft gedaan.

[Edit 16-1:] Lees het bericht op AD/UN n.a.v. de Raadsvergadering van gisteravond. Het plan heeft een meerderheid in de raad, hoewel over de invulling nog moet worden gediscussieerd. Wethouder Van Eijk beloofde met een update van het rapport uit 2002 te komen.

Reacties

  1. Pingback: Hoe ziet de toekomst van ´t Hoogt eruit? - De Nuk

Reageer