Muziekpaleisverbod

In door HBReageer op dit artikel

Begin 2007 is door Projectorganisatie Stationsgebied een verzoek om vrijstelling in het kader van artikel 19 lid 1 op de WRO ingediend voor het bouwen van een “muziekpaleis” en een “expeditietunnel”. Deze procedure is nodig omdat de aanvraag niet voldoet aan het geldende bestemmingsplan, zoals voor grote delen van het Stationsgebied het geval is. Het plan heeft in juni van dit jaar ter inzage gelegen, en een aantal ‘belanghebbenden’ heeft zienswijzen ingediend.

Inmiddels zijn we weer een half jaar verder en heeft het College besloten de zienswijzen ongegrond te verklaren en bij de provincie ontheffing aan te vragen. Als de provincie dit afgeeft is de weg vrij voor een bouwvergunningaanvraag. Dat op deze hobbelige weg nog een aantal juridische bezwaarkuilen liggen moge duidelijk zijn. Overigens zal de argumentatie waarop nu wordt gebroed in verband met antwoord op bezwaren op de bouwvergunning voor het woonwinkelcomplex De Vredenburg, ook grosso modo gaan gelden voor het Muziekpaleis. De gebouwen liggen naast elkaar en de milieuaspecten – want daar draait het in essentie om – zijn gelijkaardig.

In deze College-brief vind je een samenvatting van de ingebrachte zienswijzen en wat de gemeente daarop heeft te antwoorden. Zoals je kunt zien is het aandeel van de bekende klaagstichtingen daarin groot. Hoe kon het ook anders. Oneigenlijk politiek nakaarten door de gebroeders-in-chagrijn Lamboo & Van Oosten, meer kan er niet van maken. De mensen uit Wijk-C worden door het project het meest in hun dagelijks leven geraakt, zij houden rekening met meer herrie en motorwalmen, maar ze brengen koel en realistisch hun argumenten naar voren. En ze weten in hun achterhoofd ook wel dat er aan de komst van het Muziekpaleis onmiskenbaar voordelen zullen zijn, voor de wijk en voor hen persoonlijk.

Anyway, hun zienswijzen gelezen en mijn kromme tenen weer gestrekt hebbende, pleit ik ervoor om Lamboo en Van Oosten een muziekpaleisverbod te geven. Als het gebouw er straks staat, niet toelaten deze twee heren. Ze hebben het niet verdiend.

De kruik gaat net zolang te water tot ze barst. Mocht je vinden dat Van Oosten met zijn onbaatzuchtige werk het belang van de Utrechtse bevolking dient, think again. Lees [hier – http://www.ad.nl/utrecht/stad/2893152/Betonmolen_zwijgt_nog_maanden.html] en lees met name de reacties. De Utrechter begint het getraineer behoorlijk zat te worden.

Reacties

 1. Anonymous

  is het mogelijk een juridisch proces te simuleren om te bewijzen dat de gemeente weliswaar de regels van de (milieu)wet moet naleven maar dat de gevolgen van het vertragen van projecten in verhouding veel groter zijn?Waarom gaat het altijd om de cijfers en niet om de som der delen waarbij het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit ook belangrijk is.

 2. Peter

  Maar als de gemeente haar huiswerk gewoon en zich net zoals ze dat van haar burgers verwacht aan de regels houdt valt er toch helemaal niets te traineren?

 3. Herbert

  @Peter: Door in deze WRO-ronde met allerlei ‘inzichten’ te komen met als doel allang afgeronde democratische besluitvorming terug te draaien en daarop ook nog eens antwoorden van de gemeente te verwachten dat aan alle regeltjes voldoet, dat noem ik traineren. Niets meer en niets minder. De kritiek vwb luchtkwaliteit en geluid is van een andere orde. Dat is relevant omdat de gemeente de rekensommen niet op orde heeft. Als de bezwaarmakers zich hierop zouden concentreren zou ik er niet zoveel moeite mee hebben. Maar ze slepen de duvel en z’n oude moer erbij. Allemaal chagrijn en negatieve energie. Om doodmoe van te worden.

 4. Anonymous

  En van Oosten loopt zich alweer warm voor de volgende juridische procedures. In dit geval de bieb++. Hij schrijft in een reactie < HREF="http://www.ad.nl/utrecht/stad/2906447/Bouw_Bieb_maanden_vertraagd.html" REL="nofollow">onder een bericht in het AD over de bieb++<>, dat de procedures voor het wijzigen van het bestemmingsplan voor Smakkelaarsveld nog moeten beginnen. Daarin lees ik ‘nieuwe rechtszaken’…

 5. Herbert

  ^^ Ach, we zullen zien. Ik denk dat gemeente, provincie en rijk broeden op workarounds voor de dreigende impasse in het stationsgebied. De afloop van discussies rondom fijn stof en NOx berekeningen op het Vredenburg zullen bepalend zijn voor het verdere verloop. Het is een spannende periode. Hoe dank ook, ik ga dit weblog niet veranderen in een fijnstofblog of rechtszakenblog. Als het daar op uitdraait stop ik ermee.

 6. Erik

  @ anoniem, de gemeente en ‘het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit’? laat me niet lachen, ze weten bij de gemeente niet eens wat ruimtelijke kwaliteit is.

 7. Anonymous

  Stop gewoon, de burgers willen het niet! Geen vernieuwing! Dus ook geen nieuwe schone bussen! Gewoon overal mee stoppen! Valt vanzelf wel een keer allemaal in elkaar!

Reageer