VMX: verbaasd

In door HBReageer op dit artikel

Leon Teunissen van VMX Architects was verbaasd en daarna teleurgesteld, bij het lezen van de uitspraak vanmorgen. Hij had er uiteraard op gehoopt dat het anders zou gaan lopen. Nu is de keuze voor de visie van zijn bureau teruggedraaid en staat hij feitelijk met lege handen. “We hebben de kleine troost dat de rechter de eis van Rapp+Rapp om ons ontwerp ongeldig te verklaren heeft verworpen.”

VMX heeft dit najaar met de gemeente een verificatie doorlopen die heeft geresulteerd in een positief advies aan het college. Het college heeft dat vervolgens terzijde gelegd in afwachting van de rechtszaak. Achteraf gezien verstandig.

Wat is er tijdens de verificatie besproken? Teunissen: “We hebben vijf a zes mogelijkheden geboden om het maaiveld anders te gebruiken. We hebben ook aangetoond dat de ondergrondse parkeergarage kostentechnisch haalbaar is, door de fundering van de garage en het gebouw te combineren. Daarmee konden we de aanvankelijke weerzin van de gemeente om de garage ondergronds te situeren wegnemen. Ik ben een groot tegenstander van garages op maaiveldniveau, al die blinde muren, kijk maar hoe verkeerd dat in Hoog Catharijne uitpakte.”

Welke opties zijn er om binnen de visie aanpassingen te doen? Teunissen: “Onze visie was natuurlijk in een ‘isoleercel op kantoor’ totstandgekomen. We wilden daarom graag met stedebouwkundigen, gebruikers en omwonenden aan de slag gaan. De vorm van het gebouw en dat het vanaf de grond is opgetild zijn voor ons onbespreekbaar. Wel zien we mogelijkheden om met de ruimte eronder andere dingen te doen. Er kunnen rond de palen en de liften al of niet glazen ruimtes of gebouwen worden gecreëerd, voor winkels, groen als in een hortus, een restaurant of een speaker’s corner. Ook is het mogelijk met een glooiend maaiveld te werken, het landschap te modelleren als het ware.”

Wat nu? Teunissen: “Goede vraag. De afgelopen tijd is er in de vakwereld heel veel gediscusseerd over deze kwestie. We hebben van vele collega-architecten, waaronder niet de minsten, steunbetuigingen ontvangen. Voor Rapp+Rapp zal het wel niet anders zijn. Hoe kun je nu een onbevooroordeelde, onafhankelijke jury formeren die de zeven visies opnieuw moet beoordelen? Dat lijkt me bijna onmogelijk.”

“Daar komt nog eens bij dat de rechter eist dat de ingediende visies van mei 2007 als uitgangspunten moeten dienen”, aldus Teunissen. “Dat zal nog lastig zijn, omdat architecten in de periode tussen indienen en de uitslag niet stil gezeten hebben en aanpassingen hebben gedaan. Je kon dat zien tijdens het Architectencafé in Hofman, waar afgelopen zomer alle architecten presentaties hielden.”

De volledige tekst van de uitspraak vind je [hier].

Reacties

  1. Anonymous

    Dat ze de ondergrondse parkeergarages kostentechnisch onder de knie zouden kunnen krijgen, dat geloof ik. Maar er staat in de opdracht ook dat ondergronds bouwen niet kan vanwege het risico dat dat oplevert. Stel je voor dat iets gebeurt zoals bij de bouw van de metro in Amsterdam: verzakkingen waardoor naburige huizen instorten. EN direct naast het gebouw komt een waterweg met een haventjes. Met het meest belangrijke stukje spoor op tien meter afstand, snap ik dat het risico van ondergronds bouwen op het Smakkelaarsveld te groot is om uberhaubt maar te worden overwogen.

  2. Anonymous

    Als er van alles onder het gebouw gemaakt kan worden aan winkeltjes etc. dan is mijns inziens het effect van het gebouw weg. Bovendien waarom dit niet ingetekend in de visie? Het riekt naar een noodoplossing. Winkeltjes, hellende tuin, hortus of wat dan ook met de gespleten puist van VMX erboven…. wat een spijt zal Utrecht daar van krijgen. De nieuwe jury veel wijsheid en realiteitszin gewenst…

Reageer