R+R: blij

In door HBReageer op dit artikel

Rapp+Rapp is bij monde van partner-architect Penne Hangelbroek, blij met het vonnis van de rechter. “Onze primaire eis, stoppen met VMX, is ingewilligd. Het is nu ook duidelijk geworden dat we niet de slechte verliezer zijn die ruzie zoekt, maar dat er echt wat aan de hand is. Dit is goed voor het rechtsgevoel. Maar of we nu dichter bij de opdracht zijn gekomen, dat durf ik niet te zeggen. We hadden daar overigens ook niet op gerekend.”

De rechter is niet meegegaan in de kritiek dat de keuze voor VMX ten onrechte is gemaakt omdat deze niet aan de randvoorwaarden voldeed. Gaat R+R daar nog iets mee doen? Penne Hangelbroek: “We moeten het vonnis nog goed bestuderen zodat we een standpunt kunnen innemen, maar ik verwacht niet dat we meer juridische stappen gaan zetten. Het belangrijkste is gebeurd: er is aan de noodrem getrokken. We vinden het van groot belang dat de nieuwe jury nauwkeuriger het al of niet voldoen aan de randvoorwaarden in haar oordeel meeneemt. Maar dat zal ook sterk afhangen van hoe de gemeente de jury brieft: zij is immers de opdrachtgever. Het blijft tricky. Je moet je bedenken dat de gemeente al een half jaar overleg met VMX achter de rug heeft.”

Trekt Penne Hangelbroek de integriteit van de gemeente in twijfel? “Laat ik het zo zeggen: als de nieuwe jury nu ook op de keuze van VMX uitkomt, dan heeft de gemeente wat uit te leggen. In het concept juryrapport werd helemaal niet zo positief gereageerd op de antwoorden die VMX gaf toen zij werd gevraagd of haar visie het aankon als werd geëist dat ze wel binnen de randvoorwaarden zou blijven. We wilden niet op alle slakken zout leggen, maar we vinden dat je je wel aan een aantal spelregels moet houden.”

Hangelbroek denkt dat het, los van de gunstige uitkomst, een goede uitspraak is. “Het is praktisch uitvoerbaar, iedereen moet zich hierin kunnen vinden en de gemeente kan onmogelijk weigeren hierin mee te gaan. De rechter heeft al tijdens de zitting de vinger op de zere plek gelegd en dat komt nu in het vonnis weer naar voren. De jury heeft het nooit als haar taak gezien om te controleren of haar oordeel correct werd vertaald. Daarvoor heeft ze nu een tik op de vingers gekregen.”

De volledige tekst van de uitspraak vind je [hier].

Reacties

 1. Lars

  Gelukkig – ik zag al gebeuren dat een niet-passend ontwerp op die plek zou komen, enkel omdat ‘dat nu eenmaal zo is afgesproken’. Kijken wat het verder oplevert.Ik zag in ‘Ons Utrecht’ ook nog een aangekondigde sloopvergunning voor twee hallen van de Jaarbeurs, maar of dat nu voor de hele hal of enkel asbesthoudende delen was, kon ik niet uit dat tekstje opmaken…

 2. Erik

  felicitatie voor r+rnet goed voor de gemeenteen nu een onafhankelijke juryvolgens mij ben ik onafhankelijk 😉

 3. Erik

  Is het eigenlijk logisch dat een ‘onafhankelijke jury’ nog voor bijna de helft bestaat uit leden van de partij die op zijn vingers is getikt?

 4. Anonymous

  Het oordeel van de rechter is prima. Edoch wel een blamage voor de jury. Dat dhr. Hangelbroek nu al wijfelend spreekt over de nieuwe jury vind ik aanmatigend. Nu de gemeente nogal zwaar ingezet heeft in de rechtzaak op “randvoorwaarden zijn geen harde eisen bij een visie” zijn er meer ontwerpen die wellicht hoge(re) ogen gooien. Het zou nog wel eens kunnen zijn “als twee honden vechten om een been, gaat een derde er mee heen”.

 5. Hans

  De jury bestaat kennelijk uit 7 leden, waarvan 4 namens Utrechtse opdrachtgever en utrechtse politiek zitting hebben. Kunnen die nog wel onafhankelijk een besluit nemen, met al het gemeentelijk gerommel en mogelijke claims in hun achterhoofd? Volgens mij werken ze achter de schermen nog steeds hard aan schadebeperking, in plaats van een transparante en integere keuze…..

 6. Ill-b

  3XNielsen zou super zijn! Of alsnog VMX. Maar géén R+R, wat een dramatisch ontwerp. Over 15 jaar heb je als stad spijt als haren op je hoofd dat voor dat ontwerp hebt gekozen. Kunnen de architecten hun bijgeschaafde ontwerp nu gaan presenteren, of moeten de jury zich op de oude ontwerpen storten..?

Reageer