Architectenselectie: huiswerk overdoen

In door HB3 Reacties

De jurybeoordeling voor de zeven ontwerpen van de Bibliotheek++ moet opnieuw worden gedaan door een nieuw team, aldus de kortgedingrechter die vanochtend uitspraak heeft gedaan. Quote:

Een nieuwe jury moet de door zeven architectenbureaus ingediende visies voor de nieuwe zogenaamde Bibliotheek ++ in Utrecht gaan beoordelen.

Bij de totstandkoming van de rapportage van een betrokken deskundige jury zijn echter fouten gemaakt. De puntenwaardering die de jury aan de ingediende visies gaf tellen voor 60 procent mee in de uiteindelijke eindscore en vormen dus het hoofdbestanddeel van de aanbestedingsprocedure.

Volgens de rechter blijkt uit niets op welke manier de beoordeling van de jury is vertaald in de uiteindelijke puntenwaardering. De jury is ongezien akkoord gegaan met een puntenwaardering die door een medewerker van de gemeente was opgesteld aan de hand van de discussies die de juryleden gevoerd hadden. Er bestaat ernstige twijfel of de puntenscores overeenstemmen met de jurywaardering, met name voor wat betreft de score die aan VMX is toegekend op het aspect sociale veiligheid. De puntenwaardering is daarom niet op zorgvuldige wijze tot stand gekomen, aldus de rechter.

Daarom moet een nieuwe jury de ingediende visies opnieuw gaan waarderen. De jury moet uit andere leden bestaan, maar de samenstelling (drie inhoudelijk deskundigen, drie leden namens de opdrachtgever en een jurylid voor draagvlak in de politiek) kan wel gelijk blijven.

[Bron: www.rechtspraak.nl]

Ik ben er wel blij mee. De rechter zoomt in op het zwakste deel van het proces: de vertaling van de jurybeoordeling naar de punten. Daar hebben meerdere partijen steken laten vallen. Maar het is toch wel pijnlijk te zien dat de jury gediskwalificeerd wordt. Ze heeft nagelaten te controleren of haar beoordeling correct is vertaald. Het zit dus niet alleen vast op het ‘falen’ van het bureau Aanbesteding, zoals uit de politieke discussies naar voren kwam. Met dit in gedachten kan ik ook de onverzoenlijke reactie van juryvoorzitter Bob van Reeth deze zomer beter plaatsen. Hij distantieerde zich van alles. Een straatje schoonveegactie. Die man moet toen al onraad hebben geroken. Nu heeft ook de rechter hem ‘gedistantieerd’.

Hoe snel kan de gemeente een Plan B in werking stellen? En wat vinden de architecten hier nu van? Dit kan nog leuk worden, want als twee honden vechten om een been…

[Edit 9-1 /16:00h] Lees de reacties van [VMX] en [Rapp+Rapp]. De gemeente heeft vandaag een bericht uitgestuurd dat ze het oordeel van de rechter niet in hoger beroep zal aanvechten en dat ze zo snel mogelijk een nieuwe jury zal installeren.

Reacties

  1. maarten

    “De jury is ongezien akkoord gegaan met een puntenwaardering” Ernstig dit! Hoe kon de jury hier in godsnaam mee akkoord gaan? Wilden ze zo snel mogelijk op vakantie?Gemeente en jury: “bedankt” voor weer een vertraging van het centrumproject…..

  2. Anonymous

    @maarten. Tijdens de rechtszaak was er een lid van de jury aanwezig. Volgens haar was de boodschap van de ambtenaren aan de jury: “We hebben jullie kritiek omgezet naar punten. Je mag het bekijken, maar Rapp en Rapp heeft zoveel punten, dat er eigenlijk niets meer mis kan gaan”. De juryvoorzitter geloofde het toen wel: Rapp was wat ze wilden, en dat kregen ze dus. De dame bij de rechtszaak beaamde dat het naief was dat ze de puntentelling toch niet hadden nagekeken, maar zij waren ingehuurd voor de inhoud, niet voor de procedure. Daarvoor vertrouwden ze de ambtenaren – ten onrechte dus.

Reageer