Varia

In door HB1 Reactie

Op 10 december is de velvergunning afgegeven voor 70 iepen en 4 platanen, allemaal gelegen tussen Smakkelaarsveld en Mariaplaats. Dat is dus zo’n beetje alles met cambium en chlorofyl langs de Catharijnebak. Over een bezwaar is ons (nog) niets bekend.
Een heel ander bericht waar toevallig mijn oog opviel is het ‘Mandaatbesluit verblijfsontzeggingen Stationsgebied e.o.’ Dit wordt op 1 januari a.s. van kracht. Wat is er veranderd ten opzichte van eerdere gebiedsontzeggingen? Ik ga bijna denken dat ze de jurisdictie wat willen oprekken. Om bijvoorbeeld al of niet verslaafde, maar zeker overlast gevende architecten te kunnen weren. Of trigger happy fotobloggers, speurend naar activiteiten die officieel niet plaatsvinden.

Reacties

Reageer