Onrechtmatig

In Nieuws door HB2 Reacties

Gisteren vond de rechtszaak plaats tussen Rapp+Rapp en de gemeente over de procedure rondom de architectenselectie. Dit ANP-bericht publiceerde de Telegraaf er over:

De gemeente Utrecht heeft ondoorzichtig en onrechtmatig gehandeld bij de keuze van een architectenbureau voor de bouw van de nieuwe bibliotheek in Utrecht. Dat stelde de advocaat van architectenbureau Rapp en Rapp donderdag tijdens een kort geding bij de rechtbank in Utrecht.

[…] Het bureau is van mening dat de gemeente niet voor VMX had mogen kiezen. VMX komt namelijk helemaal niet in aanmerking voor de opdracht volgens de minimumeisen die de gemeente zelf heeft opgesteld. VMX zou het budget overschrijden en bovendien de 280 parkeerplaatsen ondergronds willen bouwen. Dat zou niet mogen volgens die randvoorwaarden.

De gemeente Utrecht bracht daar tegen in dat de verschillende architectenbureaus geen vaste ontwerpen hebben ingediend, maar de kans hebben gekregen om een visie te geven. Over die randvoorwaarden kan juist wel worden onderhandeld tussen de gemeente en de architect die de opdracht krijgt, stelde de gemeente. Alle procedures zijn volgens de gemeente correct nageleefd.

[edit:] Een uitgebreider verslag vind je bij RTV Utrecht. Hierin komt naar voren dat er kennelijk overlegruimte bestaat om de VMX-parkeergarage bovengronds te situeren. Is er dan sprake van een aanpassing van de ontwerpvisie? Dat is feitelijk de belangrijkste kwestie. De Rapp+Rapp-visie oogde als een heus ontwerp, VMX was veel schetsmatiger in zijn benadering en krijgt blijkbaar nu van de gemeente de ruimte om daarbinnen aanpassingen te maken.

Rapp+Rapp voert ook de bouwkosten op en dit kan nog wel eens een groter probleem gaan worden dan men tot nu toe deed voorkomen. In het gebouw komen culturele instellingen en die moeten wel een realistische huurprijs kunnen gaan betalen, anders houdt het voor bibliotheek, filmhuis en UCK gewoon op. Het zijn nu eenmaal geen instellingen die het breed kunnen laten hangen. Ik denk dat hierover het laatste woord nog niet is gezegd.

Het is jammer dat de beslissing over welk gebouw Utrecht krijgt op zo’n beeldbepalende plek uiteindelijk bij een rechter is terecht gekomen. Van inhoudelijke argumenten lijkt allang geen sprake meer. Wat weet een rechter van stedenbouw of architectuur? Geen mallemoer. Het draait, als bij zovele zaken in het Stationsgebied, louter om procedures.

Ik wens de rechter veel wijsheid. Uitspraak 9 januari.

Reacties

  1. Anonymous

    De Telegraaf schreef dat niet, dat is een stuk van het ANP. Uitgebreidere verlaggeving bij < HREF="http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/202844" REL="nofollow">RTV Utrecht<>.

  2. Herbert

    ^^ Dat is een technisch verschil (ik kan niet aftappen op het ANP omdat te verifieren) en voor de lezer niet relevant, maar ik zal RTVU linken. Thanks.

Reageer