Rabobrug update

In door HBReageer op dit artikel

Graag had ik gemeld dat er een besluit is gevallen over hoe en wat rondom de Rabobrug. (Voor niet ingewijden, dat is de langzaamverkeerbrug die boven het spooremplacement zal gaan komen en oost en west van de stad zal gaan verbinden.)
Inmiddels is wel een jury bijeen geweest om zes ontwerpvisies te beoordelen. Bureau Aanbesteding rekent momenteel op bijzonder zorgvuldige wijze de boel nog eens extra na. De uitslag zal snel bekend worden, alleen helaas niet openbaar gemaakt, omdat men eerst de beroepstermijn wil afwachten. Inderdaad, wijs geworden na het bibliotheekdebacle. Die termijn valt rond de feestdagen. We hoeven dus niet te rekenen op een bericht hierover voor het nieuwe jaar.

Reageer