R+R vs Utrecht: 18 december

In door HBReageer op dit artikel

Het college heeft haar beslissing over de gunning van de architectuur van de nieuwe bibliotheek op het Smakkelaarsveld aan VMX (nog) niet naar buiten gebracht. Dat komt omdat er nog een rechtszaak speelt.
Rapp+Rapp vecht het besluit van de gemeente aan om met VMX tot een opdracht te komen. Welnu, gisteren is dan eindelijk de datum van de zitting vastgesteld. Deze zal plaatsvinden op 18 december a.s. om 14.00 uur, bij de Utrechtse Rechtbank.
Hopelijk komt er nu snel een einde aan de onzekerheid. Lees ook de vorige post over dit onderwerp.

Reageer