Ontwerp singel

In Nieuws door HBReageer op dit artikel

Noteer in je agenda: 8 december, 19.30, Infocentrum Stationsgebied.
Was een van de redenen om met het UCP te beginnen niet het herstellen van de gedempte singel? Welnu, twintig jaar later, op de 8e december staat precies dit op de agenda. Er is dan een publieksavond waar de nieuwste plannen zullen worden gepresenteerd van het groen, de gebouwen van Corio op en langs de singel, de bruggen bij Knipstraat, Mariaplaats en Vredenburg, de expeditietunnel, het groen en de openbare ruimte. De plannen worden nu wel heel concreet.

Voor het ontwerp van de singel is Lodewijk Baljon Landschapsarchitecten aangezocht.

[foto’s: vroeg ontwerp van de brug bij Mariaplaats en zicht op de resten van Het Paard, een toren in de vroegere vestingwal in de eind jaren negentig herstelde Weerdsingel. De Catharijnesingel gaat er mogelijk ook zo uitzien, met deels een werfniveau.]

Reageer