Rabobrug-ontwerp

In Nieuws door HB3 Reacties

Terwijl we allemaal met verwondering de twee torens van het nieuwe Rabokantoor aan de Croeselaan de lucht in zien kruipen, wordt er achter de schermen gewerkt aan een nieuwe oost-west fiets/loop-verbinding op dezelfde plek.

Momenteel bereiden zes architectenbureaus een aanbieding voor, waarin ze hun visie voor een ontwerp op deze Rabobrug mogen geven. Begin december wordt er één gekozen die vervolgens een ontwerp mag gaan maken. Pas dan komen ze met meer informatie, en wellicht een plaatje, naar buiten.
In deze voorbereidende fase werken de gemeente en Prorail nauw samen. De realisatie zal door Prorail worden gedaan, in verband met de samenhang en afstemming van het werk aan de OV-Terminal. Rabobank neemt het grootste deel van de kosten van deze nieuwe verbinding voor haar rekening. De verbinding zal van grote betekenis worden voor het langzaamverkeer tussen de binnenstad en grote delen van west. Het zal ook de bestaande routes, met name de Sijpesteijntunnel, kunnen ontlasten.

De brug wordt nog een wel een bijzonder stukje engineering, door zijn afmetingen van 275 bij 10 meter, en de hoogte boven het maaiveld. Dat vraagt veel van de aanlandingen, want je moet er veilig en comfortabel met je fiets op en af kunnen. Aan de oostzijde, bij het Moreelsepark, is een aansluiting op een nieuw te bouwen bovengrondse fietsenstalling gepland.

Post met meer info en een link naar het programma van eisen.

Toen ik op dit weblog voor het eerst schreef over deze brug, was er nog sprake dat de ontwerpen in december 2007 zouden komen. Ook bij dit stationsgebiedproject was de wens de vader van de planning, om een bekend gezegde te parafraseren.

Reacties

  1. Hans

    ik begrijp uit eerdere berichten dat de brug aan de oostkant stopt bij een nieuwe fietsenstalling. Ik heb sterk de indruk dat dat nog ten westen van de trambaan/hov-zuidbaan is. Daarom snap ik niet dat het een goede verbinding zou zijn in het oost-west verkeer. Die brug zou pas echt goed zijn, als hij eindigt bij het Moreelsepark, dus ook over tram- en busbanen heengetilt wordt. Heeft niemand daar aan gedacht?

  2. Herbert

    @Hans, dit klopt niet. De aanlanding is ter hoogte van de geplande fietsenstalling, dus over eventuele busbanen heen. Dat is op steenworp van Moreelsepark. De trambaan ter plaats verdwijnt of komt elders te liggen.

  3. Hans

    mooi,dan komt hij aan de grond op de plek waar je dat als fietser ook zou willen, dicht bij Mariaplaats en binnenstad.Kennelijk heb ik ergens een schets gemist….

Reageer